Vårdmomsutredningens förslag leder till ökade kostnader för tandvården

– Utredningens förslag är en stor besvikelse. Privattandläkarna är mycket kritiska till att utredningen inte föreslår ett förtydligande av lagstiftningen som innebär att alla led i utförandet av vård är befriade från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna. Enligt utredningen är det oklart hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas och utredningen […]

Konkurrensneutralitet

Konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga vårdgivare är en förutsättning för en väl fungerande tandvård. Här återfinns information som handlar om konkurrensneutralitet. Privattandläkarnas rapporter 2021Branschrapport 2021 (pdf) 2020Branschrapport 2020 (pdf) 2019Transparent Tandvård, Privattandläkarna och Grant Thornton (pdf) Branschrapport 2019 (pdf) Ett valfrihetssystem enligt LOV för barn- och ungdomstandvården […]

Ny förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning

Regeringen har beslutat att patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid de gått miste om. Förordningen innebär att alla […]

Våra synpunkter på promemoria om förlängd ersättningsperiod

Privattandläkarna är branschorganisationen för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. Cirka 80 % av alla privata vårdgivare är medlemmar hos oss. SammanfattningSedan coronapandemins utbrott har Privattandläkarna verkat för att patientens ersättningsperiod ska förlängas. Privattandläkarna är därför positiva till regeringens förslag. Regeringens förslag innebär dock att personer […]

Skrivelse om omställningsstöd

Följande skrivelse har den 15 juni skickats till ledamöterna i finansutskottet. Privattandläkarna har under coronapandemin verkat för inrättandet av en tandvårdsakut för privata tandvårdsföretag som tappat mycket i omsättning på grund av coronapandemin. Det föreslagna omställningsstödet har stora likheter med vårt förslag i tandvårdsakuten och Privattandläkarna är positiva. Det finns […]

Våra synpunkter på förslag om förlängd ersättningsperiod

Privattandläkarna har den 10 juni skickat följande synpunkter på utkast till proposition angående särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19. Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. Cirka 80 procent av alla privata vårdgivare är medlemmar hos oss. Privattandläkarnas synpunkterPrivattandläkarna […]

Brev till Skatteverket

Följande brev har den 30 mars skickats till Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm. Coronapandemin innebär en stor press för tandvården under de kommande månaderna. Det är av stor vikt att tandvården kan fortsätta att fungera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har klassat tandvården som samhällsviktig. En avstannad tandvård innebär […]

Skrivelse angående aktieutdelningar

Följande skrivelse har den 12 maj skickats till finansminister Magdalena Andersson samt ledamöterna i finansutskottet. Angående lagrådsremissen om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete Förslag om förändring av stöd vid korttidsarbetePrivattandläkarna har noterat att […]

Utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Den 8 mars 2018 tillsatte regeringen en utredning om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (”Tandvårdsutredningen”). Privattandläkarna följer arbetet noggrant och vår näringspolitiske chef Lars Olsson är förordnad som expert i utredningen. Att Lars Olsson är förordnad som expert ger Privattandläkarna unika möjligheter att komma med synpunkter, argument och råd under […]

Privattandläkarna välkomnar att tandvårdsutredningen ges utökat uppdrag och förlängd tid

Som Privattandläkarna tidigare informerat om, har regeringen beslutat att ge tandvårdsutredningen tilläggsdirektiv. Tandvårdsutredningens uppdrag utvidgas, till att utöver nuvarande uppdrag, även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård för personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningstiden förlängs och utredningens samlade slutsatser ska redovisas senast den 1 mars 2021. Förslagen […]