Pensionärsnätverk

Det finns möjligheter för pensionerade privattandläkare att fortsätta sitt engagemang i Privattandläkarnas pensionärsnätverk.

Den vanligaste anledningen till varför medlemmar träder ur Privattandläkarna är att deras kliniskt verksamma tandläkare går i pension. Önskemål har inkommit om att man som pensionerad tandläkare vill ha möjlighet att fortsätta aktivera sig i organisationen även efter pension

  • Alla legitimerade tandläkare som inte längre är verksamma men som tidigare drivit eller varit anställd i ett medlemsföretag kan gå med i pensionärsnätverket.

  • Pensionär i nätverket får inbjudningar till Privattandläkarnas lokala och centrala sammankomster och möten. Pensionär har närvarorätt på de lokala och centrala formella föreningsmötena såvida mötets deltagare godkänt närvaron. Deltagare i nätverket har inte yttranderätt eller rösträtt på de formella föreningsmötena.

  • Pensionär i nätverket kan inte väljas till förtroendeuppdrag i föreningens centrala organ eller som lokal styrelseledamot/representant.

  • Däremot kan pensionär i nätverket adjungeras in av lokal styrelse eller fungera som lokal kontaktperson i de fall där lokal styrelse inte kan väljas.

Årsavgiften är 113 kr.

Ansökan om pensionärsmedlemskap mailas till info@ptl.se.