1 juni 2021

Vårdmomsutredningens förslag leder till ökade kostnader för tandvården

– Utredningens förslag är en stor besvikelse. Privattandläkarna är mycket kritiska till att utredningen inte föreslår ett förtydligande av lagstiftningen som innebär att alla led i utförandet av vård är befriade från moms, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Enligt utredningen är det oklart hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas och utredningen menar att det därför skulle vara riskabelt att föreslå en förändring. Privattandläkarna delar inte denna bild utan menar att det finns en god grund för att förtydliga lagstiftningen. Nuvarande tillämpning strider mot såväl lagstiftningens som EU-direktivets intentioner.

Utredningens förslag på kompensation till vårdgivare som hyr in personal når inte heller tandvården. Konsekvensen blir att tandvården drabbas av högre kostnader, vilket i slutändan medför högre kostnader för patienterna.

– Eftersom utredningens förslag på kompensation till vårdgivarna inte når tandvården måste Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket snarast se över ersättningsnivåerna i det statliga tandvårdsstödet. Det måste införas en särskild ersättning när vårdgivaren använder inhyrd personal, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna.

Utredningens brist på förslag och klargörande innebär att olikheterna inom EU kvarstår. Vård som i Finland och flera andra EU-länder är befriad från moms är momspliktig i Sverige. Olika nationella regelverk leder därför till en ojämlikhet inom EU.

Privattandläkarnas anser att regeringen inte bör fästa någon vikt vid utredningens förslag, utan vad som behövs är ett tydliggörande av att alla led i utförandet av vård ska vara momsbefriade

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Länk till pressmeddelande