Kontakt

 

VD
Merit Lindberg
Tfn: 08-555 44 640
Mob: 072-220 87 88
fornamn.efternamn@ptl.se

Merit Lindberg företräder Privattandläkarna externt och har ett helhetsansvar för verksamheten.

lars-olsson-1

Näringspolitisk chef
Lars Olsson
Tfn: 08-555 44 603
Mob: 072-221 87 68
fornamn.efternamn@ptl.se

Lars Olsson företräder Privattandläkarna i samtal med beslutsfattare inom tandvården, stödjer medlemmar i myndighetskontakter samt ansvarar för organisationens remissvar.

ingela-andree

Medlemsservice
Ansvarig studentnätverket
Ingela Andree
Tfn: 08-555 44 605
Mob: 076-185 46 07
fornamn.efternamn@ptl.se

Ingela Andrée ansvarar för vår medlemsservice och är rätt person att kontakta vid frågor om medlemskap, avgiftsnivåer eller medlemsförmåner.

Ingela är även kontaktperson för studenterna.

magnus-jansson

Ekonomi- och kontorschef
Magnus Jansson
Tfn: 08-555 44 625
Mob: 076-185 82 76
fornamn.efternamn@ptl.se

Magnus Jansson ansvarar för organisationens alla ekonomiska frågor, gör bokslut, budget, rapporter och prognoser.

Ansvarig Förtroendenämnden
Katarina Zackrisson Persson
Tfn: 08-555 44 604
Mob: 076-185 31 66
fornamn.efternamn-efternamn@ptl.se

Katarina Zackrisson Persson är jurist och ansvarar för Privattandläkarnas förtroendenämndsverksamhet.

Kommunikatör
Karin Freijd
Tfn: 08-555 44 610
Mob: 070-382 71 74
fornamn.efternamn@ptl.se

Karin Freijd ansvarar för Privattandläkarnas interna och externa kommunikation.

maria-biazzi

Ekonomi
Maria Biazzi
Tfn: 08-555 44 660
Mob: 076-186 34 55
fornamn.efternamn@ptl.se

Maria Biazzi arbetar med redovisningen och ansvarar för den löpande bokföringen samt lönehantering, arvodering och medlemsfakturering.

johan-bergby-2

Affärsjurist
Johan Bergby
Tfn: 08-555 44 644
Mob: 076-185 72 67
fornamn.efternamn@ptl.se

Johan Bergby är affärsjurist och arbetar med juridisk rådgivning till Privattandläkarnas medlemmar. 

Johan har normalt telefonrådgivning måndag, tisdag, torsdag och fredag. Du är även välkommen att maila och boka tid innan om du vill vara säker på att nå Johan.Utredare

Veronica Brohoff
Tfn: 08-555 44 614
Mobil: 073-645 18 60
fornamn.efternamn@ptl.se

Veronica Brohoff svarar på medlemmarnas frågor om bland annat tandvårdsstöd, miljölagstiftning, patientdata, tillsynsärenden, garantiåtagande och ledningssystem.

jacob-rennerfelt-2

Kommunikationschef
Jacob Rennerfelt
Tfn: 08-555 44 666
Mobil: 073-537 19 36
fornamn.efternamn@ptl.se

Jacob ansvarar för Privattandläkarnas omvärldsanalys samt politisk påverkansarbete och är lokalavdelningarnas kontaktperson.

Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång
Tfn: 08-555 44 635
Mob: 076-186 15 21
fornamn.efternamn@ptl.se

Ann-Catrin Almespång ansvarar för ärendehanteringen och är kontaktperson angående ärenden i Förtroendenämnden.

Odontologiskt Sakkunnig

Olof Thörne är odontologiskt sakkunnig med mångårig erfarenhet som tandvårds-företagare. Parallellt med den egna verksamheten har Olof Thörne varit aktiv som lärare på tandläkarhögskolan i Stockholm fram till 1996 samt som utbildare av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets regelverk för tandvårdsstödet. Olof Thörne är även verksam i Privattandläkarnas lokalavdelning Stockholm.

Fråga Tandläkaren

Elisabeth Philip är sedan många år tillbaka ansvarig för vår fråge-tjänst till allmänheten ”Fråga Tandläkaren” och har även ett engagemang inom förtroende-nämndsverksamheten. Elisabeth Philip är tandvårdsföretagare med gedigen erfarenhet i odontologiska frågor.

Kansli

Privattandläkarna
Hantverkargatan 78
112 38 Stockholm

Telefon: 08-555 44 600
Epost: info@ptl.se (om du vill skicka epost till någon på kansliet är e-mail adressen enligt mallen:  fornamn.efternamn@ptl.se)

Privattandvårdsupplysningen

Privattandvårdsupplysningen (PTU) är Privattandläkarnas upplysningstjänst för klagomålshantering. PTU är även första instansen i Förtroendenämndsverksamheten, som löser tvister mellan tandläkare och patient.

Telefon: 08-555 44 655

Ordinarie öppettider
Måndag kl. 12.15-16.15
Tisdag kl. 08.00-11.30
Onsdag kl. 12.15-16.15
Torsdag kl 08.00-16.15
(lunchstängt 11.30-12.30)