Dialoggrupper

Privattandläkarna medverkar regelbundet i arbetsgrupper, projekt och som referens i frågor som rör branschen. Utöver löpande påverkansarbete är Privattandläkarna aktuella i följande grupper:

Dialoggrupper

  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – Dialog om tillsyn.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) – Dialog om vilken tandvård som ska vara ersättningsberättigad.
  • Försäkringskassan – Dialog om efterhandskontroller och IT-stödet för det statliga tandvårdsstödet.
  • Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – Dialog om myndighetsgemensamma frågor för tandvården. Vid behov medverkar ytterligare myndigheter.


Referensgrupper

  • Socialstyrelsen – Samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården.
  • Socialstyrelsen – Inrapportering av tandvård för barn och ungdomar.
  • Socialstyrelsen – Nationell patientenkät.


Samrådsgrupper

  • E-hälsa (E-hälsomyndigheten) – Samråd rörande e-hälsa.
  • Nationella rådet för e-hälsa (Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner) – Samråd runt nationell plan för e-hälsa.