Avgifter

Medlemsavgifterna för 2023 fastställdes av verksamhetsplaneringsmötet den 25 november 2022.  Avgiften baseras på antal verksamma tandläkare i företaget. Avgiften är fördelad i två delar; till Sveriges Privattandläkarförening och till Svensk Privattandvård AB. I föreningen aviseras medlemsavgift och i bolaget aviseras serviceavgift. Tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik är valfri.

Beloppen är per kliniskt verksam tandläkare för 2023.

Avgifter per kliniskt verksam tandläkare för ett helår är totalt:
Avgift bas och tilläggstjänster: 10 410 kr (11 639 kr inkl. moms).
Avgift bas utan tilläggstjänster: 8 438 kr (9 174 kr inkl. moms).

Ovanstående fördelas på en föreningsavgift till Sveriges Privattandläkarförening på beloppet 5 495 kr och en serviceavgift till Svensk Privattandvård AB på beloppet 2 943 kr (3 679 kr inkl. moms).

Räkna ut din avgift här (Excel-dokument).

Serviceavgiften är avdragsgill.

Tillägg
Avgift för Tjänsten Rådgivning regelverk och juridik: 1 972 kr (2 465 kr inkl. moms) till Svensk Privattandvård AB.

Reduceringsregler
I beräkningsgrunden för medlemsavgift bas finns reduceringsregler som gör att medlemsföretag med många tandläkare får en reducering av medlemsavgiften per kliniskt verksam tandläkare. Alla medlemmar får samma rabatt för lika antal tandläkare.

Nedan visas ett genomsnittligt rabattintervall för den totala medlemsavgiften baserat på antal kliniskt verksamma tandläkare i förhållande till en första fullbetalande tandläkare.

Antal tdl
1 – 34 – 910 – 4950 eller mer
Genomsnittlig rabatt per tdl %0%2,5% – 6,7%13% – 58,4%58,4% – 59,0%

Utöver denna reducering minskas avgiften per tandläkare som arbetar 10 timmar eller mindre i veckan hos ett medlemsföretag. För dessa reduceras förenings- och serviceavgiften med 50 procent.

Om du har frågor om medlemskapet kontakta Ingela Andrée på telefon 08-555 44 600.

Fördelning medlemsavgift och serviceavgift