Avgifter

Medlemsavgifterna för 2024 fastställdes av verksamhetsplaneringsmötet den 24 november 2023 och baseras på antal verksamma tandläkare i företaget. Avgiften är uppdelad i två delar, en medlemsavgift till Sveriges Privattandläkarförening och en serviceavgift till Svensk Privattandvård AB. Dessa två tillsammans utgör avgift Bas. Tilläggstjänsten ”Rådgivning regelverk och juridik” är en valfri tjänst.

Vad ingår i avgifterna? Klicka här!

Avgifter per kliniskt verksam tandläkare för helåret 2024 är totalt:

Avgift Bas och tilläggstjänst: 10 825 kr ex moms (12 087 kr ink. moms)
Avgift Bas: 8 640 kr ex moms (9 356 kr ink. moms)

Medlemsavgiften till Sveriges Privattandläkarförening är 5 778 kr.
Serviceavgiften till Svensk Privattandvård AB är 2 862 kr ex moms (3 578 kr ink. moms).
Tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik är 2 185 kr ex moms (2 731 kr ink. moms).

Serviceavgiften är avdragsgill.

Räkna ut avgiften för ditt företag – klicka här!

Reduceringsregler
I beräkningsgrunden för avgift Bas finns reduceringsregler som gör att medlemsföretag med många tandläkare får en reducering av medlemsavgiften per kliniskt verksam tandläkare. Alla medlemmar får samma rabatt för lika antal tandläkare.

Nedan visas ett genomsnittligt rabattintervall för den totala medlemsavgiften baserat på antal kliniskt verksamma tandläkare i förhållande till den totala avgiften Bas.

Antal tdl
1 – 34 – 910 – 4950 eller mer
Genomsnittlig rabatt per tdl %0%2,5% – 6,7%13% – 58,4%58,4% – 59,0%

Utöver denna reducering minskas avgiften per tandläkare som arbetar 10 timmar eller mindre i veckan hos ett medlemsföretag.
Före dessa reduceras förenings- och serviceavgiften med 50 procent.

Om du har frågor om medlemskapet, kontakta Ingela Andrée på telefon 08-555 44 600.