Nätverksträffar och studentmässor

Privattandläkarna deltar årligen i studentmässor på de olika studieorterna samt arrangerar egna nätverksträffar där studenterna får möjlighet att träffa privattandläkare. Syftet är att informera om och marknadsföra branschorganisationen för blivande tandläkare samt att väcka intresse för och uppmuntra till eget företagande eller anställning inom den privata tandvården.

Studentnätverksträff i Göteborg, 29 november 2022
Den 29 november anordnade Privattandläkarna sin årliga nätverksträff för studenter termin 9 och 10 på Tandläkarprogrammet samt medlemmar i Privattandläkarna. Syftet med nätverksträffen är att inspirera studenterna att bli verksamma inom den privata tandvården och informera om Privattandläkarnas branschorganisation.

Västra Götalands ordförande, Maria Lind Kihl, inledde kvällen med att hälsa alla välkomna. Därefter tog kvällens föreläsare vid som alla berättade om deras karriärer efter examen. Årets talare bestod av Maria Lind Kihl, (St Agnes HB), Oscar Gustafsson (Tandläkare Oscar Gustafsson AB, och Matilda Nygren (Vasatandläkarna AB. Nätverksträffen avslutades med trevligt mingel samt nätverkande tillsammans med utställarna Oral Care AB, Smile Tandvård AB, och Privattandläkarna.

Foto: Ingela Andrée

Odontologiska Inspirationsdagen i Malmö, 12 oktober 2022
Privattandläkarna deltog på den Odontologiska Inspirationsdagen i Malmö för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Mässan var mycket välbesökt med engagerande studenter som hade flera intressanta och bra frågor. Det är glädjande att se det stora intresset för att starta ett eget tandvårdsföretag i framtiden. Flera av studenterna gick med i vårt studentnätverk och vi ser fram emot att träffa er på våra kommande nätverksträffar.

Tisdagen den 27 september i Stockholm

Privattandläkarna arrangerade en nätverksträff på Piperska Muren, där tandläkarstudenter termin 9 kunde möta Privattandläkarnas medlemmar. Syftet med nätverksträffen är att inspirera studenterna att bli verksamma inom den privata tandvården och få information om branschorganisationen Privattandläkarna. Denna gång utökade Privattandläkarna nätverksträffen med att bjuda in även anställda tandläkare som är intresserade av anställning i privat tandvård eller företagande.

Stockholms ordförande Olof Thörne hälsade välkommen, därefter tog kvällens föreläsare vid som alla berättade om sina yrkesresor efter examen. Årets talare var Atousa Wikström och Anahita Rashedi från Tandreglering Danderyd AB, Peter Eldh från Praktikertjänst AB och Daniel Danielsson, GHP Specialisttandläkarna i Stockholm AB.

Kvällen avslutades med ett trevligt och uppskattat mingel samt nätverkande tillsammans med utställarna som var Praktikertjänst AB, Smile Tandvård AB, Oral Care AB, GHP Specialisttandläkarna i Stockholm AB, Agea Dental AB och ILSD Sweden AB.

Tidigare nätverksträffar och studentmässor

Följande mässor genomfördes digitalt:

2022-02-15 Arbetsmarknadsdag i Stockholm

2022-02-09 Odontologiska inspirationsdagen i Umeå

2022-01-18 Alarmmässan i Göteborg

2021-10-13 Odontologiska inspirationsdagen Malmö

2021-02-16 Arbetsmarknadsdag Stockholm

2021-01-21 Alarmmässan i Göteborg

Odontologiska Föreningens Arbetsmarknadsdag i Stockholm, 18 februari 2020
Privattandläkarna deltog på Odontologiska Föreningens Arbetsmarknadsdag i Stockholm. Vi träffade många intresserade studenter som anmälde sig till vårt studentnätverk

Stort tack för trevligt och givande arrangemang.

Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå, 12 februari 2020
Privattandläkarna var på plats på den Odontologiska Inspirationsdagen i Umeå för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Det var en välbesökt mässa med engagerande studenter och många bra frågor. Intresset för att i framtiden starta eget tandvårdsföretag är stort och vi fick möjlighet att informera om de fördelar det innebär att vara medlem i Privattandläkarna.

Varmt tack till alla som bidrog till en inspirerande och givande dag!

Odontologiska Inspirationsdagen i Malmö, 16 oktober 2019
Privattandläkarna deltog på den Odontologiska Inspirationsdagen i Malmö för att inspirera och informera studenter om Privattandläkarna.

Mässan var mycket välbesökt med engagerande studenter som hade flera intressanta och bra frågor. Det är glädjande att se det stora intresset för att starta ett eget tandvårdsföretag i framtiden. Flera av studenterna gick med i vårt studentnätverk och vi ser fram emot att träffa er på våra kommande nätverksträffar.

Studentnätverksträff i Göteborg, 9 oktober 2019
Den 9 oktober anordnade Privattandläkarna sin årliga nätverksträff för studenter på Tandläkarprogrammet samt medlemmar i Privattandläkarna. Syftet med nätverksträffen är att inspirera studenterna att bli verksamma inom den privata tandvården och informera om Privattandläkarnas branschorganisation. Västra Götalands ordförande, Henrik Jonéus, inledde kvällen med att hälsa alla välkomna. Därefter tog kvällens föreläsare vid som alla berättade om deras karriärer efter examen. Årets talare bestod av Martin Asparusova (Dental Consulting AB), Jens Müller (Praktikertjänst AB), Mikaela Bramsvik och Oscar Persson (Smile Tandvård AB). Nätverksträffen avslutades med trevligt mingel tillsammans med utställarna Praktikertjänst AB, Oral Care AB, Smile Tandvård AB, Linnéstadstandläkarcenter AB samt SAACD AB (Dagnekliniken).

Studentnätverksträff i Stockholm, 11 september 2019
Den 11 september arrangerade Privattandläkarna en nätverksträff för tandläkarstudenter och Privattandläkarnas medlemmar. Nätverksträffen arrangeras årligen och syftar till att ge information om Privattandläkarnas branschorganisation. Vi vill också med nätverksträffen ge stöd och inspiration till studenter som vill vara verksamma inom den privata tandvården efter examen.

Stockholms lokalordförande Olof Thörne hälsade alla välkomna innan kvällens moderator Atousa Wikström tog vid för att berätta om Privattandläkarna. Studenterna fick sedan lyssna till fyra föreläsare som berättade om deras karriärresor efter examen. Kvällen avslutades med trevlig och uppskattat mingel samt nätverkande tillsammans med utställarna; Praktikertjänst AB, Smile Tandvård AB, Oral Care AB och Tandläkare Hans Nömm.