Det här får du som medlem

Som medlem tar du ansvar för branschens agerande och du bidrar till framtidens tandvård. Vi påverkar villkoren för tandvårdsbranschen, genom dialog och samverkan med beslutsfattare och myndigheter. Förutom möjligheten att vara med att påverka får du dessutom en mängd förmåner. Läs mer om vad du får som medlem i vår broschyr.

Politisk påverkan
Påverkan av villkoren för tandvårdsbranschen genom dialog med beslutsfattare och myndigheter.

Privattandläkarnas medlemsmärke
Tillgång till Privattandläkarnas logotype i marknadsföringssyfte för att visa ditt medlemskap och särskilja dig från icke medlemmar.

Rådgivning regelverk och juridik
Branschspecifik rådgivning i frågor om till exempel tandvårdsstödet, patientsäkerhet, branschspecifika avtal och arbetsrätt.
Stöd vid försäljning och köp vid praktik
Råd och information kring försäljning/köp, värderingstjänster och avtalsmallar.
Förmånliga försäkringar
Konkurrenskraftiga företags- och personförsäkringar.

Information och omvärldsbevakning
Nyhetsbrev och tillgång till medlemmarnas webbplats med information och verktyg som ditt företag har nytta av.

Privattandvårdsupplysningen
En rådgivningstjänst för medlemmarnas patienter. Tandvårdsutbildad personal
svarar på frågor, samt första instansen i Förtroendenämnden.
Förtroendenämnden
En opartisk instans som löser tvister mellan medlemmar och patienter.
Nätverk, lokalt och centralt
Tillgång till ett brett nätverk av tandvårdsföretagare för erfarenhetsutbyte och utveckling av ditt företag.

Studentnätverk
Möjlighet att träffa tandläkarstudenter från vårt studentnätverk för att marknadsföra ditt företag eller rekrytera personal.
Annonsering på hemsidan
Som medlem har du möjlighet att annonsera på Privattandläkarnas hemsida vid försäljning av företag eller vid personalrekrytering m.m.
Rabattavtal
Ett flertal samarbetsavtal med branschspecifika rabatter på tjänster och produkter.