Om Privattandläkarna

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för beslutsfattare inom politik och myndigheter är Privattandläkarna med och påverkar villkoren för tandvården. Vi representerar ca 75 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Fri prissättning, fri etableringsrätt, konkurrens på lika villkor inom hela tandvården och valfrihet för patienterna skapar förutsättningar för en fungerande tandvård.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet.

Privattandläkarna arbetar aktivt för:
• Fri prissättning
• Fri etablering
• Konkurrens på lika villkor inom hela tandvården
• Tandvårdsföretagens villkor
• Patientens fria val av tandläkare