Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Karl Björnsson
Ordförande

Stina Schariot
Vice ordförande

Jonas Boberg
Ledamot

Valberedning Sveriges Privattandläkarförening
Ordförande Magrethe Persson Toremalm

Ledamöter
Ban Jamil
Anders Jonsson
Margaretha Lindqvist
Urban Olsson

Styrelsen för Svensk Privattandvård AB