Tandvården i siffror

Medlemmar i Privattandläkarna
Privattandläkarna representerar cirka 75 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Antal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor (senaste aktuella uppgifter från 2021)
Verksamma tandläkare: 8042 varav 3909 verkar i privat verksamhet
Verksamma specialisttandläkare: 1003 varav 262 verkar i privat verksamhet
Verksamma tandhygienister: 4 265 varav 1 970 verkar i privat verksamhet
Verksamma tandsköterskor: cirka 10 500
Verksamma tandtekniker: cirka 1 700

Antal besök som är ersättningsberättigade i det statliga tandvårdsstödet per år: ungefär 8,8 miljoner.

De privata vårdgivarnas marknadsandelar
Antal patienter, vuxentandvård: 65 procent
Antal åtgärder, vuxentandvården: 66 procent
Omsättning, vuxentandvården: 75 procent
Barn- och ungdomstandvård: 15 procent

Tandvårdens omsättning 2022 mdr kronor  
Total omsättning: 31,5
Patientavgifter: 18,3
Regionmedel: 6,3
Utbetalat statligt tandvårdsstöd: 6,9

(Källa: Statistiska Centralbyråns statistikdatabas, preliminära uppgifter från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassans årsredovisning).

Statligt tandvårdsstöd 2022 (Källa: Försäkringskassan)
Utbetalat statligt tandvårdsstöd: 6,9 miljarder kronor

Företag inom tandvården
Med vårdgivare inom tandvården avses i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. För att en vårdgivare ska kunna ta emot statligt tandvårdsstöd krävs att denne är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.Nettoomsättning privat tandvård
2022 omsatte den privata tandvården cirka 17 miljarder kronor. Tandvårdsbranschen är en bransch som klart domineras av småföretag.