Tandvården i siffror

Medlemmar i Privattandläkarna
Privattandläkarna representerar drygt 75 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Antal tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor (senaste aktuella uppgifter)
Verksamma tandläkare: 8 197 varav 3 861 verkar i privat verksamhet
Verksamma specialisttandläkare: 930 varav 243 verkar i privat verksamhet
Verksamma tandhygienister: 4 388 varav 1 894 verkar i privat verksamhet
Verksamma tandsköterskor: cirka 10 500
Verksamma tandtekniker: cirka 1 700

Antal besök som är ersättningsberättigade i det statliga tandvårdsstödet per år: ungefär 9,5 miljoner.

De privata vårdgivarnas marknadsandelar
Antal patienter, vuxentandvård: 60 procent
Antal åtgärder, vuxentandvården 67 procent
Omsättning, vuxentandvården 65 procent
Barn- och ungdomstandvård: 14 procent

Tandvårdens omsättning 2021 mdr kronor  
Total omsättning: 32,2
Patientavgifter: 18,1
Regionmedel: 7,3
Utbetalat statligt tandvårdsstöd: 6,8

(Källa: Statistiska Centralbyråns statistikdatabas, preliminära uppgifter från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassans årsredovisning).

Statligt tandvårdsstöd 2021 (Källa: Försäkringskassan)
Utbetalat statligt tandvårdsstöd: 6,8 miljarder kronor

Företag inom tandvården
Med vårdgivare inom tandvården avses i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. För att en vårdgivare ska kunna ta emot statligt tandvårdsstöd krävs att denne är ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.

Nettoomsättning privat tandvård
2019 omsatte den privata tandvården cirka 14 miljarder kronor. Tandvårdsbranschen är en bransch som klart domineras av småföretag.