6 maj 2020

Skrivelse angående företagsstöd

Följande skrivelse har den 6 maj skickats till ledamöterna i finansutskottet.

Privattandläkarna har förespråkat ett direktstöd till företagen baserat på omsättningstapp. Privattandläkarna tycker därför att det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna presenterat ett förslag om ett liknande stöd. Privattandläkarna anser dock att det delvis behöver förändras för att möta det behov som de privata vårdgivarna inom tandvården har.

Tandvårdsbranschen är en utpräglad småföretagarbransch och nästan hälften av alla företag omsätter mindre än 3 miljoner kronor. För att ge ett effektivt stöd till företag i denna storlek och inriktning menar Privattandläkarna att det behövs ett stöd som baserar sig på företagets minskade intäkter och inte företagets fasta kostnader. Utöver detta menar Privattandläkarna att det är viktigt att risken för tröskeleffekter minimeras.

För att öka rättvisan och för att undvika tröskeleffekter bör:

  • Nivån för omsättningstappet sänkas till ett omsättningstapp på minst 20 procent (tröskelvärdet).
  • Företag som tappat mer än 20 procent får ett riktat bidrag som motsvarar 70 procent av deras minskade ersättning ovanför tröskelvärdet.
  • Stödet bör baseras på omsättningstapp.
  • Ersättningsperioden bör förlängas, från föreslagna mars och april månader, till och med 30 september ut.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna