Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Valberedning Sveriges Privattandläkarförening
Ordförande Magrethe Persson Toremalm

Ledamöter
Anders Jonsson
Margaretha Lindqvist
Patrik Andrén
Bodil Frankander

Styrelsen för Svensk Privattandvård AB