Information för dig som är patient

Privattandläkarna står för trygghet, kvalitet och öppenhet. Patienter som väljer att gå till en av Privattandläkarnas medlemmar har tillgång till Privattandvårdsupplysningen och Förtroendenämnden.

Privattandvårdsupplysningen är en rådgivningstjänst för klagomålshantering där tandvårdsutbildad personal svarar på frågor, det är också den första instansen i Förtroendenämnden.

Privattandläkarnas förtroendenämnd är en opartisk instans som löser tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras patienter. Förtroendenämnden lägger stor vikt vid att bedöma inkomna ärenden på ett opartiskt sätt där såväl vårdgivarens som patientens intressen ska tillvaratas utifrån vad som har framkommit i utredningen. Förtroendenämnden består av yrkesverksamma tandläkare, en konsumentrepresentant och en jurist som deltar på sammanträden.

För dig som patient är det en trygghet att alla medlemmar i Privattandläkarna ska följa Förtroendenämndens beslut. För branschen är Förtroendenämnden en viktig verksamhet som sätter patientsäkerheten i fokus och tar ansvar för klagomål. Läs mer om Förtroendenämnden i vår broschyr.

Som patient till våra medlemmar får du dessutom en extra trygghet genom Privattandläkarnas trygghetspaket, vilket innebär att våra medlemmar åtar sig att följa Privattandläkarnas etiska riktlinjer och vår unika överenskommelse med Konsumentverket. Denna överenskommelse reglerar förhållandet mellan vårdgivaren och patienten samt tar upp vårdgivarens skyldighet att informera patienter om olika behandlingar. Våra medlemmar har även krav på grundläggande försäkringsskydd. Liknande trygghetssystem saknas om en patient väljer att gå till en privat vårdgivare som inte är medlem i Privattandläkarna.

Är din tandläkare medlem hos Privattandläkarna? Titta efter medlemsmärket: