Patient

Information för dig som är patient

OBS! Om du har frågor rörande covid-19 (coronavirus) ber vi dig kontakta din vårdgivare eller ringa 1177.

Privattandläkarna står för trygghet, kvalitet och öppenhet. Medlemskapet är en extra trygghet, både för patient och vårdgivare. Patienter som väljer att gå till en av Privattandläkarnas medlemmar har tillgång till Privattandvårdsupplysningen och förtroendenämnden. Privattandvårdsupplysningen är en rådgivningstjänst för klagomålshantering där tandvårdsutbildad personal svarar på frågor, det är också den första instansen i förtroendenämnden.

Förtroendenämnden är en opartisk instans som består av yrkesverksamma tandläkare, konsumentrepresentanter samt en jurist som har till uppgift att lösa tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och patienter.

Som patient till våra medlemmar får man dessutom en extra trygghet genom Privattandläkarnas trygghetspaket vilket innebär att våra medlemmar åtar sig att följa Privattandläkarnas etiska riktlinjer och vår unika överenskommelse med Konsumentverket. Denna överenskommelse reglerar förhållandet mellan vårdgivaren och patienten samt tar upp vårdgivarens skyldighet att informera patienter om olika behandlingar. Våra medlemmar har även krav på grundläggande försäkringsskydd.

Överenskommelsen med Konsumentverket
Överenskommelse med Konsumentverket – Gäller för behandlingar efter 2019-01-15

Liknande trygghetssystem saknas om en patient väljer att gå till en privat vårdgivare som inte är medlem i Privattandläkarna

Är din tandläkare medlem hos Privattandläkarna? Titta efter medlemsmärket: