Pressfrågor

För pressfrågor, kontakta Jacob Rennerfelt:

Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker

Tfn: 08-555 44 666
Mobil: 073-537 19 36
Hantverkargatan 78, 3 tr
112 38 Stockholm