Om oss

Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Genom att vara en samarbetspart och ett bollplank för beslutsfattare inom politik och myndigheter är Privattandläkarna med och påverkar villkoren för tandvården. Privattandläkarna företräder ca 75 procent av de privata tandvårdsföretagen.

Fri prissättning, fri etableringsrätt, konkurrens på lika villkor och valfrihet för patienterna skapar förutsättningar för en fungerande tandvård.

Vår verksamhet närmast medlemmarna bedrivs i 22 lokalavdelningar utspridda över landet.

Privattandläkarna arbetar aktivt för:
• Fri prissättning
• Fri etablering
• Konkurrens på lika villkor
• Vårdgivarnas villkor
• Patientens fria val av tandläkare