Lokalavdelningar

Privattandläkarna finns representerade lokalt i hela Sverige med 22 lokalavdelningar. Det engagemang som Privattandläkarna har ute i landet betyder mycket för hela branschorganisationen. Avdelningarnas styrelser består av verksamma tandläkare, med lokal kännedom över respektive område. I samverkan med kansliet bistår lokalavdelningarna medlemmarna med stöd, nätverk och koordinering av t ex jourverksamhet.

Kontakta din lokalavdelning om du själv vill engagera dig i någon fråga!
Om du vill mejla till en person klickar du på respektive namn nedan.

För att komma till de lokala hemsidorna loggar du in på medlemssidorna under ”Logga in” i menyn.

A - J

Blekinge
Lokal representant:
Åsa Berg
Tfn: 0709-808877

Dalarna
Ordförande:
Sebastian Hedberg
Tfn:072-201 30 09

Gotland
Ordförande:
Peter Stade
Tfn: 072-749 17 17

Gävleborg
Lokal representant:
Urban Englund
Tfn: 076-8376620

Halland
Ordförande:
Sven Liljhagen
Tfn: 0709-16 76 76

Jämtland
Ordförande
Veronica Borgh
Tfn: 070-235 20 94

Jönköping
Ordförande:
Sven Bågesund
Tfn: 070-229 21 00

K - S

Kalmar
Ordförande:
Tomor Gashi
Tfn: 0737-58 30 76

Kronoberg
Ordförande:
Johan Dageborn
Tfn: 0704-217438

Mellersta Norrland
Lokal representant:
Anders Svensk
Tfn: 070-5665305

Norrbotten
Lokal representant:
Linnéa Roslund
Tfn: 070-24 49 395

Norrköping
Ordförande:
Peter Franzén
Tfn: 070-677 17 31

Stockholm
Ordförande:
Olof Thörne
Tfn: 070-7236980

Skåne
Ordförande
Kurt Månsson
Tfn: 070-5459560

Sörmland
Ordförande:
Göran Herbring
Tfn: 073-386 69 99

U - Ö

Uppsala
Ordförande:
Ulrika Ek
Tfn: 070-5806642

Värmland
Ordförande:
David Wikander
Tfn:070-6061592

Västerbotten
Ordförande:
Vakant plats

Västmanland
Ordförande:
Nathalie Wåhlin
Tfn: 072-3106907

Västra Götaland
Ordförande:
Henrik Jonéus
Tfn: 070-845 81 16

Örebro
Ordförande:
Erik Baecklund
Tfn: 070-992 62 69

Östergötland
Ordförande:
Hege Svendsen Stribrny
Tfn: 0708-96 83 51