Lokalavdelningar

Privattandläkarna finns representerade lokalt i hela Sverige med 22 lokalavdelningar. Det engagemang som Privattandläkarna har ute i landet betyder mycket för hela branschorganisationen. Avdelningarnas styrelser består av verksamma tandläkare, med lokal kännedom över respektive område. I samverkan med kansliet bistår lokalavdelningarna medlemmarna med stöd, nätverk och koordinering av t ex jourverksamhet.

Kontakta din lokalavdelning om du själv vill engagera dig i någon fråga! Om du vill mejla till en person klickar du på respektive namn nedan.

Som medlem i Privattandläkarna kan du komma till din lokalavdelnings hemsida genom att logga in via menyn och därefter välja ”Din lokalavdelning”.

A-J

Blekinge
Lokal representant:
Åsa Berg
Tfn: 070-980 88 77

Dalarna
Ordförande:
Maja Lillsund
Tfn: 076-193 69 56

Gotland
Ordförande:
Peter Stade
Tfn: 072-749 17 17

Gävleborg
Lokal representant:
Urban Englund
Tfn: 076-837 66 20

Halland
Ordförande:
Sven Liljhagen
Tfn: 070-916 76 76

Jämtland
Ordförande:
Johan Hellblom
Telefon: 070-996 78 58

Jönköping
Ordförande:
Sven Bågesund
Tfn: 070-229 21 00

K-S

Kalmar
Ordförande:
Tomor Gashi
Tfn: 073-758 30 76

Kronoberg
Ordförande:
Johan Dageborn
Tfn: 070-421 74 38

Mellersta Norrland
Ordförande:
Anders Svensk
Tfn: 070-566 53 05

Norrbotten
Ordförande:
Linnéa Roslund
Tfn: 0920-21 14 10

Norrköping
Ordförande:
Muamer Odzakovic
Tfn: 070-834 84 15

Skåne
Ordförande:
Heidi Gross
Tfn: 073-362 91 94

Stockholm
Ordförande:
Stina Ekström
Tfn: 070-424 04 30

Sörmland
Lokal representant:
Göran Herbring
Tfn: 073-386 69 99

U-Ö

Uppsala
Ordförande:
Lena Gavelin
Tfn: 073-402 07 77

Värmland
Ordförande:
David Wikander
Tfn:070-606 15 92

Västerbotten
Ordförande:
Vakant plats

Västmanland
Ordförande:
Nathalie Wåhlin
Tfn: 072-310 69 07

Västra Götaland
Ordförande:
Maria Lind Kihl
Tfn: 076-801 11 10

Örebro
Ordförande:
Erik Baecklund
Tfn: 070-992 62 69

Östergötland
Ordförande:
Hege Svendsen
Tfn: 070-896 83 51