Avgifter

Medlemsavgifterna för 2018 fastställdes av verksamhetsplaneringsmötet den 24 november 2017.  Avgiften baseras på antal verksamma tandläkare i företaget. Avgiften är fördelad i två delar; till Sveriges Privattandläkarförening och till Svensk Privattandvård AB. I föreningen aviseras medlemsavgift och avgift för regional förtroendenämnd och i bolaget aviseras serviceavgift och tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik. Det är möjligt att välja bort Regional förtroendenämnd om ditt företag erbjuder en likvärdig funktion. Tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik är valfri.

Beloppen är per kliniskt verksam tandläkare för 2018.

Avgifter per kliniskt verksam tandläkare för ett helår är totalt:
Avgift bas och tilläggstjänster: 9 505 kr (10 532 kr inkl. moms).
Avgift bas utan tilläggstjänster: 6 838 kr (7 668 kr inkl. moms).

Ovanstående fördelas på en föreningsavgift till Sveriges Privattandläkarförening på beloppet 3 516 kr och en serviceavgift till Svensk Privattandvård AB på beloppet 3 322 kr (4 152 kr inkl. moms).

Serviceavgiften är avdragsgill.

Tillägg
Avgift för regional förtroendenämnd: 1 880 kr till Sveriges Privattandläkarförening.
Avgift för Tjänsten Rådgivning regelverk och juridik: 787 kr (984 kr inkl. moms) till Svensk Privattandvård AB.

Reduceringsregler
Avgifterna baseras på antalet kliniskt verksamma tandläkare hos medlemsföretag. I beräkningsgrunden för medlems- och serviceavgift finns reduceringsregler som gör att medlemsföretag med många tandläkare får en reducering av avgiften per kliniskt verksam tandläkare. Förenings- och serviceavgifterna för medlemsföretaget reduceras med 0 procent för tandläkare 1-9, 10 procent för tandläkare 10-49, 20 procent för tandläkare 50-249 och 33 procent för alla tandläkare från och med den 250:e tandläkaren hos medlemmen.

Utöver denna reducering minskas avgiften per tandläkare som arbetar 10 timmar eller mindre i veckan hos ett medlemsföretag. För dessa reduceras förenings- och serviceavgiften med 50 procent.

Om du har frågor om medlemskapet kontakta Ingela Andrée på telefon 08-555 44 600.