Avgifter

Medlemsavgifterna för 2020 fastställdes av verksamhetsplaneringsmötet den 29 november 2019.  Avgiften baseras på antal verksamma tandläkare i företaget. Avgiften är fördelad i två delar; till Sveriges Privattandläkarförening och till Svensk Privattandvård AB. I föreningen aviseras medlemsavgift och i bolaget aviseras serviceavgift. Tilläggstjänsten Rådgivning regelverk och juridik är valfri.

Beloppen är per kliniskt verksam tandläkare för 2020.

Avgifter per kliniskt verksam tandläkare för ett helår är totalt:
Avgift bas och tilläggstjänster: 9 310 kr (10 510 kr inkl. moms).
Avgift bas utan tilläggstjänster: 7 828 kr (8 657 kr inkl. moms).

Ovanstående fördelas på en föreningsavgift till Sveriges Privattandläkarförening på beloppet 4 510 kr och en serviceavgift till Svensk Privattandvård AB på beloppet 3 318 kr (4 147 kr inkl. moms).

Räkna ut din avgift här (Excel-dokument).

Serviceavgiften är avdragsgill.

Tillägg
Avgift för Tjänsten Rådgivning regelverk och juridik: 1 482 kr (1 853 kr inkl. moms) till Svensk Privattandvård AB.

Reduceringsregler
I beräkningsgrunden för medlemsavgift bas finns reduceringsregler som gör att medlemsföretag med många tandläkare får en reducering av medlemsavgiften per kliniskt verksam tandläkare. Alla medlemmar får samma rabatt för lika antal tandläkare.

Nedan visas ett genomsnittligt rabattintervall för den totala medlemsavgiften baserat på antal kliniskt verksamma tandläkare i förhållande till en första fullbetalande tandläkare.

Utöver denna reducering minskas avgiften per tandläkare som arbetar 10 timmar eller mindre i veckan hos ett medlemsföretag. För dessa reduceras förenings- och serviceavgiften med 50 procent.

Om du har frågor om medlemskapet kontakta Ingela Andrée på telefon 08-555 44 600.

Fördelning medlemsavgift och serviceavgift