Kontaktinformation

Kontakta kansliet
Du når vår växel på: 08-555 44 600
Du kan även skicka e-post till info@ptl.se (om du vill skicka e-post till någon på kansliet är adressen enligt mallen: fornamn.efternamn@ptl.se)

Kontakta Privattandvårdsupplysningen
Som patient till våra medlemmar kan man ringa till Privattandvårdsupplysningen som är vår upplysningstjänst för klagomålshantering.

Telefon: 08-555 44 655

Privattandläkarnas kansli

VD
Merit Frost Lindberg
Telefon: 08-555 44 640
Mobil: 072-220 87 88
fornamn.efternamn.
efternamn@ptl.se

Läs mer om Merit

Merit Lindberg företräder Privattandläkarna externt och har ett helhetsansvar för verksamheten.

Näringspolitisk chef
Lars Olsson
Telefon: 08-555 44 603
Mobil: 072-221 87 68
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Lars

Lars Olsson företräder Privattandläkarna externt, ansvarar för påverkansarbetet samt stödjer medlemmar i myndighetskontakter

Ekonomi- och kontorschef
Magnus Jansson
Telefon: 08-555 44 625
Mobil: 076-185 82 76
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Magnus

Magnus Jansson ansvarar för organisationens alla ekonomiska frågor, gör bokslut, budget, rapporter och prognoser

Verksamhetsanalytiker
Jacob Rennerfelt
Telefon: 08-555 44 666
Mobil: 073-537 19 36
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Jacob

Jacob Rennerfelt arbetar med påverkansarbete och är kontaktperson för media och lokalavdelningarna.

Ekonomi
Pantelis Papaspyrou
Telefon: 08-555 44 660
Mobil: 076-186 34 55
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Pantelis

Pantelis Papaspyrou arbetar med redovisningen och ansvarar för den löpande bokföringen samt lönehantering, arvodering och medlemsfakturering

Affärsjurist
Johan Bergby
Telefon: 08-555 44 644
Mobil: 076-185 72 67
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Johan

Johan Bergby är affärsjurist och arbetar med juridisk rådgivning till Privattandläkarnas medlemmar.  Kontakta Johan för frågor rörande om försäljning och köp av bolag/tandvårdsverksamheter, löpande affärsjuridik exempelvis konsult- och arrendeavtal, arbetsrätt, hyresrätt, tvister, immateriella rättigheter och viss skatterätt.

Medlemsservice
Ansvarig studentnätverket
Ingela Andrée
Telefon: 08-555 44 605
Mobil: 076-185 46 07
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Ingela

Ingela Andrée ansvarar för vår medlemsservice och är rätt person att kontakta vid frågor om medlemskap, avgiftsnivåer eller medlemsförmåner.

Ingela är även kontaktperson för studenterna

Ansvarig Förtroendenämnden
Katarina Zackrisson Persson
Telefon: 08-555 44 604
Mobil: 076-185 31 66
fornamn.efternamn-efternamn@ptl.se

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina för frågor rörande Privattandläkarnas garantiåtagande och överenskommelse med Konsumentverket, patientdata, t.ex. kallelser av patienter, hantering av journaler och sekretess, sekretessavtal, Dataskyddsförordningen (GDPR), tvister, leverantörsavtal, arbetsrätt, immateriella rättigheter och miljölagstiftning.

Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång
Telefon: 08-555 44 635
Mobil: 076-186 15 21
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Ann-Catrin

Ann-Catrin Almespång ansvarar för ärendehanteringen och är kontaktperson angående ärenden i Förtroendenämnden.

Utredare
Veronica Brohoff
Telefon: 08-555 44 614
Mobil: 073-645 18 60
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Veronica

Kontakta Veronica för frågor relaterade till coronapandemin, statliga tandvårdsstödet och andra frågor relaterade till Försäkringskassan, landstingsfinansierade tandvårdsstöd, IVO-ärenden, tillsynsärenden, Privattandläkarnas garantiåtagande och överenskommelse med Konsumentverket, ledningssystem, krav för att få bedriva tandvård, miljölagstiftning, med inriktning på den kommunala delen, patientdata t.ex. kallelser av patienter, hantering av journaler och sekretess, arbetsrätt avseende rehabilitering och arbetsmiljö och dataskyddsförordningen (GDPR).