Kontaktinformation

Kontakta kansliet
Du når vår växel på: 08-555 44 600
Du kan även skicka e-post till info@ptl.se (om du vill skicka e-post till någon på kansliet är adressen enligt mallen: fornamn.efternamn@ptl.se)

Kontakta Privattandvårdsupplysningen
Som patient till våra medlemmar kan man ringa till Privattandvårdsupplysningen som är vår upplysningstjänst för klagomålshantering.

Telefon: 08-555 44 655

Privattandläkarnas kansli

VD Vakant

Näringspolitisk chef
Lars Olsson
Telefon: 08-555 44 603
Mobil: 072-221 87 68
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Lars

Lars Olsson företräder Privattandläkarna externt, ansvarar för påverkansarbetet samt stödjer medlemmar i myndighetskontakter

Ekonomi- och kontorschef
Magnus Jansson
Telefon: 08-555 44 625
Mobil: 076-185 82 76
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Magnus

Magnus Jansson ansvarar för organisationens alla ekonomiska frågor, gör bokslut, budget, rapporter och prognoser

Verksamhetsanalytiker
Jacob Rennerfelt
Telefon: 08-555 44 666
Mobil: 073-537 19 36
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Jacob

Jacob Rennerfelt arbetar med påverkansarbete och är kontaktperson för media och lokalavdelningarna.

Affärsjurist
Johan Bergby
Telefon: 08-555 44 644
Mobil: 076-185 72 67
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Johan

Johan Bergby är affärsjurist och arbetar med juridisk rådgivning till Privattandläkarnas medlemmar.  Kontakta Johan för frågor rörande om försäljning och köp av bolag/tandvårdsverksamheter, löpande affärsjuridik exempelvis konsult- och arrendeavtal, arbetsrätt, hyresrätt, tvister, immateriella rättigheter och viss skatterätt.

Medlemsservice
Ansvarig studentnätverket
Ingela Andrée
Telefon: 08-555 44 605
Mobil: 076-185 46 07
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Ingela

Ingela Andrée ansvarar för vår medlemsservice och är rätt person att kontakta vid frågor om medlemskap, avgiftsnivåer eller medlemsförmåner.

Ingela är även kontaktperson för studenterna

IT- och projektkoordinator
Billy Hugosson
Telefon: 08-555 44 610
Mobil: 070-382 71 74
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Billy

Billy Hugosson ansvarar över att ge stöd till kollegor vid problem och frågeställningar med kontorsrelaterade applikationer och system samt klientdatorer, surfplattor, skrivare och nätverksfunktioner.

Billy håller även kontakt med våra IT-leverantörer och arbetar i projekt.

Ansvarig Förtroendenämnden
Katarina Zackrisson Persson
Telefon: 08-555 44 604
Mobil: 076-185 31 66
fornamn.efternamn-efternamn@ptl.se

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina för frågor rörande Privattandläkarnas garantiåtagande och överenskommelse med Konsumentverket, patientdata, t.ex. kallelser av patienter, hantering av journaler och sekretess, sekretessavtal, Dataskyddsförordningen (GDPR), tvister, leverantörsavtal, arbetsrätt, immateriella rättigheter och miljölagstiftning.

Förtroendenämnden
Ann-Catrin Almespång
Telefon: 08-555 44 635
Mobil: 076-186 15 21
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Ann-Catrin

Ann-Catrin Almespång ansvarar för ärendehanteringen och är kontaktperson angående ärenden i Förtroendenämnden.

Ekonomi
Pantelis Papaspyrou
Telefon: 08-555 44 660
Mobil: 076-186 34 55
fornamn.efternamn@ptl.se

Läs mer om Pantelis

Pantelis Papaspyrou arbetar med redovisningen och ansvarar för den löpande bokföringen samt lönehantering, arvodering och medlemsfakturering