20 augusti 2020

Ny förordning om särskild beräkning av tandvårdsersättning

Regeringen har beslutat att patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid de gått miste om.

Förordningen innebär att alla patienter som uppfyller följande kriterier får en ny ersättningsperiod från den 1 september 2020:
• Patienten hade en pågående ersättningsperiod den 1 april 2020.
• Patienten har betalat mer än 3 000 kronor.
• Patienten har inte varit hos tandläkare eller tandhygienist under perioden 1 april till och med den 31 augusti 2020.

Ersättningsperioden börjar då om från den 1 september 2020 och patienten får räkna in sitt upparbetade högkostnadsbelopp och de dagar han eller hon hade kvar den 1 april. Patienten får minst 90 dagar.

Patienten behöver inte ansöka om en ny ersättningsperiod, utan det sker automatiskt om patienten uppfyller kriterierna. Vårdgivaren kommer att kunna se den aktuella perioden och aktuellt högkostnadsbelopp i sitt journalsystem.

I remissrundan var Privattandläkarna kritiska till att ett av kraven till att få förlängd ersättningsperiod är att patienten inte besökt tandvården efter den 1 april. Trots vår kritik valde regeringen att besluta enligt det ursprungliga förslaget.

Med vänliga hälsningar

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna