Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska

  Uppgifter om företaget

  Företagets namn *

  Organisationsnummer *

  Postadress *

  Postnummer *

  Postort *

  Verksamhetsansvarig *

  Antal anställda tandläkare *

  Telefonnummer *

  E-post *

  Webbplats

  Företagsform

  AktiebolagHandelsbolagKommanditbolagEnskild firma

  Ägare *

  Telefon

  Epost

  Vd *

  Telefon

  Epost

  Ansvarig patientklagomål

  Tillsyns-, legitimations- och återkravsärenden m.m.

  Förekomst av tillsynsärende(n) hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de senaste tre åren *
  JaNej

  Förekomst av legitimationsärende(n) hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) de senaste tre åren *
  JaNej

  Förekomst av ärende(n) hos Försäkringskassan, såsom återkravsärende(n), nekad anslutning till det statliga tandvårdsstödet och avanslutningsärende till det statliga tandvårdsstödet de senaste tre åren *
  JaNej

  B. Uppgifter om företagets praktik

  Uppgifter om företagets praktik. Den lokal i vilken verksamheten bedrivs. I en lokal (praktik) kan flera behandlare vara verksamma. Om företaget har fler praktiker, var vänlig kontakta kansliet för ytterligare information och blanketter.

  Praktikens namn

  Praktikens hemsida

  Praktikens e-post

  Postadress

  Postnummer

  Ort *

  Område(stadsdel)

  Besöksadress(t ex gata, läkarhus)

  Telefon inkl. riktnr *

  Uppgifter om anställd verksam tandläkare på praktik. Vill tandläkaren vara sökbar på Sök Tandläkare på ptl.se? Läs mer om personuppgiftshantering och kryssa i boxen nedan.

  Namn *

  Namn

  Namn

  Personnummer *

  Personnummer

  Personnummer

  E-post *

  E-post

  E-post

  Kliniska arbetstimmar per vecka *

  Kliniska arbetstimmar per vecka

  Kliniska arbetstimmar per vecka

  Sökbar på Sök Tandläkare

  Sökbar på Sök Tandläkare

  Sökbar på Sök Tandläkare

  Sök Tandläkare

  På ptl.se marknadsförs praktiken via Sök Tandläkare.

  Personuppgiftshantering

  Nedan angiven firmatecknare bekräftar att var och en av de ovan angivna personerna har informerats om ”Integritetspolicy gällande verksam hos medlem i Sveriges Privattandläkarförening samt medlem som är enskild firma” som erhålls via Privattandläkarnas kansli tel 08-555 44 600 eller e-post info@ptl.se.

  Personuppgifterna kommer att användas för att informera de angivna personerna om Sveriges Privattandläkarförenings verksamhet och vad som händer i tandvårdsbranschen, bjuda in till möten, informera allmänheten om vilka tandläkare som är verksamma hos respektive medlem, samt informera försäkringsförmedlare som Sveriges Privattandläkarförenings servicebolag Svensk Privattandvård AB samarbetar med för att uppnå att medlemsföretagen erhåller så goda försäkringsmöjligheter som möjligt.

  Sveriges Privattandläkarförening, 802014-8493 (Hantverkargatan 78, 3 tr., telefonnummer 08 555 44 600, och e-post info@ptl.se) är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

  Firmatecknares godkännande av villkor

  Härmed intygar nedan angiven firmatecknare:

  - att samtliga lämnade uppgifter är korrekta,

  - att firmatecknaren har tagit del av och förstått Sveriges Privattandläkarförenings stadgaretiska riktlinjer och Överenskommelse med Konsumentverket,

  - att samtliga berörda anställda och samarbetspartners inom det ansökande företaget tagit del av och förstått ovan nämnda stadgar, etiska riktlinjer, Överenskommelse med Konsumentverket och Integritetspolicy gällande verksam hos medlem i Sveriges Privattandläkarförening samt medlem som är enskild firma,

  - att i sin verksamhet som tandvårdsaktör, vårdgivare, som medlem i Sveriges Privattandläkarförening följa föreningens stadgar, etiska riktlinjer samt överenskommelsen med Konsumentverket och beslut i lokal och regional förtroendenämnd,

  - att som medlem i Sveriges Privattandläkarförening ta sitt ansvar för att föreningens goda rykte och varumärke bevaras och stärks och är medveten om att det i detta ansvar ingår att upplysa föreningen om omständigheter av allvarligare natur rörande företaget och verksamheten som skulle kunna påverka Sveriges Privattandläkarförening.


  Önskar medlemskap från och med (datum) *

  Avgifter och betalning

  Läs mer om våra avgifter här

  Fakturaval:

  PappersfakturaPDF-faktura via e-post

  Betalsätt:

  Ladda ner Autogiroanmälan (pdf). Fyll i blanketten och skicka den till Privattandläkarna för att registrera ditt medgivande.

  Handläggning av ansökan

  Kansliet kan begära kompletterande uppgifter från sökande företag bl.a. vid förekomst av tillsyns-, legitimations- och återkravsärenden. Kansliet kan även inhämta yttrande gällande ansökan från den lokalavdelning inom vars geografiska område det sökande företaget har sitt säte. Kansliet har rätt att bevilja medlemskap. Om kansliet anser att det finns skäl att inte bevilja en ansökan ska frågan hänskjutas till föreningens styrelse, som slutligt ska besluta om medlemskap ska beviljas eller ej.


  Jag intygar genom min namnteckning nedan att jag läst och förstått ovanstående samt godkänner villkoren.


  Underskrift firmatecknare *