12 maj 2020

Skrivelse angående aktieutdelningar

Följande skrivelse har den 12 maj skickats till finansminister Magdalena Andersson samt ledamöterna i finansutskottet.

Angående lagrådsremissen om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete

Förslag om förändring av stöd vid korttidsarbete
Privattandläkarna har noterat att regeringen, i en lagrådsremiss, föreslår förändringar i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för att förtydliga villkor som anges i 5 a §.

Privattandläkarna har förståelse för att regeringen önskar klargöra villkoren i 5 a §, men delar Lagrådets slutsats att föreslagen förändring inte tillför något till gällande rätt, utan att det snarare skapar problem vid tillämpningen och inte bör läggas till grund för lagstiftning.

Privattandläkarna anser dock att det är viktigt att skilja på olika former av aktieutdelningar. I ett mindre företag, där aktieägaren även arbetar aktivt i verksamheten, kan en del av aktieutdelningen jämställas med ett normalt löneuttag. En utebliven aktieutdelning innebär i praktiken att ägarens löneuttag minskar. Att ägaren har minskat sitt löneuttag bör inte vara ett krav för att kunna ta del av stödet vid korttidsarbete. Jämför med regelverket för statlig lånegaranti till små och medelstora företag.

Ovan beskriven aktieutdelning ska inte jämställas med aktieutdelning till aktieägare som själv inte arbetar aktivt i ett bolag.

Med anledning av ovanstående anser Privattandläkarna att det bör förtydligas att aktieutdelningar som beskattas med 20 % enligt det så kallade 3:12-regelverket inte ska utgöra hinder för att få stöd.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna