Skrivelse angående aktieutdelningar

Följande skrivelse har den 12 maj skickats till finansminister Magdalena Andersson samt ledamöterna i finansutskottet. Angående lagrådsremissen om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete Förslag om förändring av stöd vid korttidsarbetePrivattandläkarna har noterat att […]

Skrivelse angående företagsstöd

Följande skrivelse har den 6 maj skickats till ledamöterna i finansutskottet. Privattandläkarna har förespråkat ett direktstöd till företagen baserat på omsättningstapp. Privattandläkarna tycker därför att det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna presenterat ett förslag om ett liknande stöd. Privattandläkarna anser dock att det delvis behöver förändras för att […]

Skrivelse angående behovet av en tandvårdsakut

Följande skrivelse har den 28 april skickats till ledamöterna i finansutskottet och näringsutskottet med flera. Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet och den privata tandvården drabbas hårt av coronapandemin. En avgörande skillnad mellan privata och offentliga vårdgivare är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Om ingenting görs, finns […]

Skrivelse angående stöd gällande hyreskostnad

Följande skrivelse har den 26 mars skickats till näringsminister Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt, avdelningschef Carl Rosén, departementsråd Caroline Törnemo, politisk sekreterare Matilda Malmquist Glas, politisk sekreterare Erik Pedersen och politisk sekreterare Joakim Spångberg. För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som […]

Skrivelse angående behov av stödinsatser till tandvårdsbranschen

Följande skrivelse har den 20 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. En stor del av vuxentandvården i Sverige bedrivs av privata vårdgivare. De flesta är små egenföretagare med 1-3 anställda och nästan hälften har en […]

Skrivelse angående tandvårdens behov med anledning av coronapandemin

Följande skrivelse har den 17 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Många personer besöker tandvården och varje år görs det nästan 10 miljoner besök. En stor del av tandvården bedrivs privat och har inte regionen som huvudman. Det […]

Tandvården måste kompenseras i extrabudgeten

Följande skrivelse har den 11 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren. De privata tandvårdsföretagen måste kompenseras i den extra ändringsbudget som regeringen aviserat för att motverka de negativa ekonomiska effekterna av coronasmittan. Utmärkande för tandvården är den stora andelen privata utförare som dessutom till stor del […]