26 mars 2020

Skrivelse angående stöd gällande hyreskostnad

Följande skrivelse har den 26 mars skickats till näringsminister Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt, avdelningschef Carl Rosén, departementsråd Caroline Törnemo, politisk sekreterare Matilda Malmquist Glas, politisk sekreterare Erik Pedersen och politisk sekreterare Joakim Spångberg.

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Privattandläkarna anser att det är avgörande för den privata tandvårdsbranschens fortsatta överlevnad att de privata vårdgivarna kan ta del av detta hyresstöd.

Tandvårdsbranschen är en bransch som drabbats hårt av coronapandemin och därmed har stora svårigheter på grund av coronaviruset. Enligt Försäkringskassans uppgifter var antalet besökare i den privata tandvården ca 30 % lägre under vecka 12 i år jämfört med motsvarade period förra året och omsättningen cirka 20 % lägre än förra året.

De minskade patientbesöken har slagit väldigt olika mellan olika företag beroende på var de bedriver sin verksamhet och hur deras patientgrupp ser ut. 80 % av alla över 70 år går till en privat vårdgivare och de vårdgivare som har många patienter som är 70 år eller äldre har naturligtvis ett väldigt stort tapp av patienter. För många av medlemmarna har coronaviruset inneburit att de i stort sätt tappat hela omsättningen.

Tandvårdsbranschen är en utpräglad småföretagarbransch och cirka hälften av företagen har en omsättning som är lägre än 3 miljoner. Därtill är intäkterna direkt kopplad till patientbesöket och de åtgärder som utförs och det förekommer inga löpande kontrakt där betalningen fortgår.

Branschen har också haft stor teknikutveckling under de senaste åren och många företag har därmed gjort stora investeringar i ny teknik.

Utöver personalkostnad är hyreskostnaden en stor del av företagens fasta kostnader. Det finns därmed ett stort och akut behov av stöd till hyreskostnaden. Utan ett sådant stöd finns det stor risk att många företag som i grunden har en bra affärsidé och lönsamhet tvingas läggas ner.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna