Tandvården måste kompenseras i extrabudgeten

Följande skrivelse har den 11 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren.

De privata tandvårdsföretagen måste kompenseras i den extra ändringsbudget som regeringen aviserat för att motverka de negativa ekonomiska effekterna av coronasmittan.

Utmärkande för tandvården är den stora andelen privata utförare som dessutom till stor del är småföretagare. Den privata tandvården är därför extra utsatt.

För det första så löper vårdgivarnas personal – tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister – betydligt större risk än många andra grupper i samhället att smittas av coronaviruset. Om någon i personalen drabbas, så måste kanske hela kliniken stängas ned under längre tid, med enorma ekonomiska konsekvenser.

De små vårdgivarna inom den privata tandvården har heller inte samma möjligheter att hantera ekonomiska risker som större företag eller som folktandvården. Det finns nu en betydande risk att patienter avbokar sina inplanerade besök och att vårdgivarna därmed förlorar en stor del av sina intäkter.

Det finns en stor oro i branschen, som redan är hårt drabbad av vårdmomsen, där de privata tandvårdsföretagen inte erhöll någon kompensation. Den privata tandvården tar ett stort samhällsansvar och den är avgörande för att Sveriges befolkning ska få tillgång till tandvård. Regeringen måste därför ta sitt ansvar och ta hänsyn till de privata tandvårdsföretagens dubbla utsatthet och förbereda ekonomiskt stöd.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna