Kommentar till LOs artikel ”Klassklyftorna får inte synas i våra leenden”

Privattandläkarna delar LOs åsikt om att tandvården ska nå alla människor i Sverige. I dag har vi en väl fungerande tandvård som under många år har haft högst förtroende av alla samhällstjänster enligt SKI (svenskt kvalitetsindex). En förutsättning för detta är fri prissättning och etableringsfrihet. Men det finns fortsatta förbättringsområden. Det är viktigt att alla patienter själva har möjlighet att välja vilken tandläkare de vill gå till. Patienternas möjlighet att...

Rapport om kontroller inom tandvården 2014

Försäkringskassan publicerar rapport över kontroller inom tandvården 2014. Totalt har 95 % av alla vårdgivare fått minst en efterhandskontroll under 2014. Resultatet av efterhandskontrollerna följer samma mönster som...

Förändringar som berör tandvården

Ändrade föreskrifter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  TLV har beslutat om ändringar i föreskriften för tandvård. Efter diskussioner med företrädare för branschen har TLV beslutat att ändringarna ska...

Utökat uppdrag för SBU från 1 juli

Regeringen har beslutat att SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Det innebär utökat uppdrag för SBU som hittills utvärderat metoder...

  Evenemang

  Nätverksträff i Göteborg

  Datum: 29 september 2015 | Kl:18:00
  Plats: Villa Munhålan

  Privattandläkarna bjuder in medlemmar och studenter till nätverksträff i Göteborg. Vi ses på Villa Munhålan med ett innehållsrikt program. Inbjudan kommer […]

  Nätverksträff i Stockholm

  Datum: 9 September 2015 | Kl:18:00
  Plats: Piperska Muren

  Privattandläkarna bjuder in studenter och medlemmar till nätverksträff i Stockholm. Vi ses på Piperska Muren med ett intressant program. Inbjudan kommer inom kort. […]