Öppettider i sommar

Kansliet: Öppet mellan klockan 8:00-16:00. Privattandvårdsupplysningen (för dig som är patient): Stängt från den 6 juli och öppnar åter torsdagen den 6 augusti. Akuta tandvårdsfrågor hänvisas till 1177.se. Förtroendenämnden: Stängt från den 6 juli och öppnar åter den 3 augusti. Fråga tandläkaren: Stängt från den 30 juni och öppnar åter måndagen den 3 augusti. Välkommen åter och trevlig sommar!

Öppettider i sommar

Kansliet: Öppet mellan klockan 8:00-16:00. Privattandvårdsupplysningen (för dig som är patient): Stängt från den 6 juli och öppnar åter torsdagen den 6 augusti. Akuta tandvårdsfrågor hänvisas till 1177.se....

Rapport om kontroller inom tandvården 2014

Försäkringskassan publicerar rapport över kontroller inom tandvården 2014. Totalt har 95 % av alla vårdgivare fått minst en efterhandskontroll under 2014. Resultatet av efterhandskontrollerna följer samma mönster som...

Förändringar som berör tandvården

Ändrade föreskrifter från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  TLV har beslutat om ändringar i föreskriften för tandvård. Efter diskussioner med företrädare för branschen har TLV beslutat att ändringarna ska...

Utökat uppdrag för SBU från 1 juli

Regeringen har beslutat att SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet för metoder som används inom socialtjänsten och LSS-verksamheten. Det innebär utökat uppdrag för SBU som hittills utvärderat metoder...

  Evenemang

  Nätverksträff i Göteborg

  Datum: 29 september 2015 | Kl:18:00
  Plats: Villa Munhålan

  Privattandläkarna bjuder in medlemmar och studenter till nätverksträff i Göteborg. Vi ses på Villa Munhålan med ett innehållsrikt program. Inbjudan kommer […]

  Nätverksträff i Stockholm

  Datum: 9 September 2015 | Kl:18:00
  Plats: Piperska Muren

  Privattandläkarna bjuder in studenter och medlemmar till nätverksträff i Stockholm. Vi ses på Piperska Muren med ett intressant program. Inbjudan kommer inom kort. […]