SKaPa: ett nationellt kvalitetsregister för karies och parodontit

De grundläggande syftena med SKaPa är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl förebyggande som sjukdomsbehandlande och reparativa/operativa metoder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. Skapa ska bidra till verksamhetsutveckling inom tandvården och stödja utveckling av nationella riktlinjer. Skapas årsredovisning 2014

Verksamhetsplaneringsmöte 2015

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna till Privattandläkarnas verksamhetsplaneringsmöte fredagen den 20 november 2015 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. På förmiddagen håller Försäkringskassan en utbildning i hur...

  Evenemang

  Nätverksträff, Malmö

  Datum: 16 februari 2016 | Kl:18:00
  Plats: Aulan, Tandvårdshögskolan Malmö.

  Studenter i termin 10 och medlemsföretag i Privattandläkarna är välkomna på nätverksträff den 16 februari klockan 18:00. Program och anmälan kommer […]

  Nätverksträff, Umeå

  Datum: 23 februari | Kl:18:00
  Plats: Norrlands Universitetssjukhus, 9 trappor, Café Nian sal B

  Studenter i termin 7 och 9 och medlemsföretag i Privattandläkarna bjuds in till nätverksträff. Program och anmälan kommer inom kort.