Remissvar på översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k dold mervärdesskatt

Remissvar på översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k dold mervärdesskatt, SOU 2015:93 Privattandläkarna anser att det är bra att landstingens ersättning för s.k, dold mervärdesskatt ses över. Privattandläkarna menar dock att det även skulle behöva göras en analys av om ersättningen också når utföraren av tjänsten. Privattandläkarna anser också att det finns behov av möjlighet till högre ersättning för de utförare som genomför stora investeringar då deras...

Tandhälsan förbättras

En ny rapport från Socialstyrelsen ” Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård, lägesrapport 2016” visar att tandhälsan har överlag förbättrats och antibiotikaanvändningen inom tandvården har minskat....

    Evenemang

    Privattandläkardag 2016

    Datum: 12 och 13 maj
    Plats: Stockholm

    Årets Privattandläkardag hålls den 12 maj. Lokalavdelningskonferens och årsmöte hålls den 13 maj.     För mer info och anmälan, […]