Kommentar till Tandvårdsutredningens slutbetänkande

I dag den 31augusti lämnade Bengt Germundsson utredningen ”Ett tandvårdsstöd för alla – fler och friskare patienter” (SOU 2015:76) till regeringen. Utredningen har gjort en utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Privattandläkarna anser att det är bra att det nu presenteras en utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Utredningen bekräftar den bild som Privattandläkarna tidigare har haft. Stödet är effektivt och når dem med störst tandvårdsbehov. Stödet till patienten att kunna göra övervägda val...

Nytt regeringsuppdrag till IVO

Regeringen beslutar att ge Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att tillsammans med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur. Samverkansstrukturen ska bidra...

  Evenemang

  Nätverksträff i Göteborg

  Datum: 29 september 2015 | Kl:18:00
  Plats: Villa Munhålan

  Privattandläkarna bjuder in medlemmar och studenter till nätverksträff i Göteborg. Vi ses på Villa Munhålan med ett innehållsrikt program. Inbjudan och anmälan […]

  Nätverksträff i Stockholm

  Datum: 9 September 2015 | Kl:18:00
  Plats: Piperska Muren

  Privattandläkarna bjuder in studenter och medlemmar till nätverksträff i Stockholm. Vi ses på Piperska Muren med ett intressant program. Inbjudan och anmälan>>