Tandvårdsstödet når personer med stort tandvårdsbehov

Privattandtandläkarna är positiva till att 2008 års tandvårdsreform är utvärderad. Privattandläkarna delar utredningens slutsats att det statliga tandvårdsstödet skapat goda förutsättningar till fler tandvårdskontakter. Färre individer avstår idag från tandvård av ekonomiska skäl än innan införandet av det statliga tandvårdsstödet. Högkostnadsskyddet ger ett bra stöd till de som fått höga tandvårdskostnader. Modellen med ersättningsbara tillstånd och åtgärder styr precis som tanken är mot den tandvård som prioriteras i de nationella...

Nya referenspriser från TLV

Den 15 januari börjar TLV:s uppdaterade föreskrift (TLVFS 2015:1) om statligt tandvårdsstöd att gälla. Den innehåller några mindre justeringar och förtydliganden i ersättningsreglerna och åtgärdslistan för tandvårdsstödet samt...

Använd hela tandvårdens resurser

Privattandläkarna anser inte att det är acceptabelt att asylsökande hänvisas till folktandvården och själva inte kan välja vilken tandläkare de ska gå till, en rätt som alla andra i Sverige...

Nylegitimerade tandläkare

Under år 2014 utfärdades 416 nya legitimationer  för tandläkare. 245 av de som fick legitimation var utbildade i Sverige, 125 i EU/EES-lan  och 46 i utanför EU/EES. Socialstyrelsens...

  Evenemang

  Nätverksträff, Malmö

  Datum: 16 februari 2016 | Kl:18:00
  Plats: Aulan, Tandvårdshögskolan Malmö.

  Studenter i termin 10 och medlemsföretag i Privattandläkarna är välkomna på nätverksträff den 16 februari klockan 18:00. Privattandläkarnas nätverksträffar mellan […]

  Nätverksträff, Umeå

  Datum: 23 februari | Kl:18:00
  Plats: Norrlands Universitetssjukhus, 9 trappor, Café Nian sal B

  Varmt välkommen på nätverksträff tisdagen den 23 februari i Umeå. Privattandläkarnas nätverksträffar mellan medlemmar och studenter är bra tillfällen att […]