Pressmeddelande: Höjd ålder för avgiftsfria barn- och ungdomstandvården förbättrar inte tandhälsan

Trots att stora delar av tandvården menar att en en höjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvård inte är effektivt väljer regeringen att gå vidare med förslaget, vilket är en felprioritering anser Privattandläkarna. – Höjningen kommer inte att förbättra tandhälsan bland unga. Den statliga utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd från 2015 visade att unga utifrån sin tandhälsa redan har den högsta besöksfrekvensen av alla åldersgrupper, säger Merit Lindberg, VD...

Remissvar på kroppsbehandlingar

Privattandläkarna är positiva till att steg tas för att förstärka konsumentskyddet rörande kroppsbehandlingar som inte omfattas av tandvårdslagen. Privattandläkarna vill dock se en utökning av vilka behandlingar som...

Stort tryck på tandvården

I delrapporten ”hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända” konstaterar Socialstyrelsen att tandvården är  hårt belastad, och allmänt krävs omfattande tandvårdsinsatser. Tandvården upplever ett vårdbehov hos...

Tandhälsan förbättras

En ny rapport från Socialstyrelsen ” Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård, lägesrapport 2016” visar att tandhälsan har överlag förbättrats och antibiotikaanvändningen inom tandvården har minskat....

Privattandvårdsupplysningen

Telefon: 08-555 446 55

  Evenemang

  Nätverksträff Stockholm

  Datum: 2016-09-14
  Plats: Stockholm

  Privattandläkarnas nätverksträffar mellan medlemmar och studenter är bra tillfällen att knyta nya kontakter, rekrytera personal eller marknadsföra ert företag. Passa […]

  Nätverksträff Göteborg

  Datum: 2016-09-20
  Plats: Göteborg

  Privattandläkarnas nätverksträffar mellan medlemmar och studenter är bra tillfällen att knyta nya kontakter, rekrytera personal eller marknadsföra ert företag. Passa […]