25 mars 2024

Pressmeddelande: Svenskt Kvalitetsindex ger den
privata tandvården högt betyg

Patienter i Sverige är mycket nöjda med den privata tandvården. Kundnöjdheten och prisvärdheten ökar från förra årets mycket höga betyg, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning.

–  Det är ett kvitto på att den privata tandvården fungerar mycket bra. Det finns inget tydligare bevis på en framgångsrik tandvård än patienternas uppskattning. Redan nöjda patienter har blivit ännu nöjdare med den tandvård de får, säger Michael Grate, vd för Privattandläkarna. Vi bedömer att den fasta vårdkontakt du som patient får hos en privat tandläkare är en avgörande faktor för de höga förtroendesiffrorna, fortsätter Michael Grate.

Det höga betyget förklaras främst av servicerelaterade frågor som tillgänglighet, engagemang, proaktivitet och lyhördhet.
Den privata tandvården upplevs som prisvärd, en siffra som ökar jämfört med de två föregående åren.

Regeringen låter just nu en utredning titta på förutsättningarna för ett utökat högkostnadsskydd inom tandvården. Förändringar i ersättningssystemet för tandvård är enligt Privattandläkarna ett högriskprojekt med många fallgropar.

 – Det går en rak linje mellan den höga patientnöjdheten och dagens tandvårdssystem med fri prissättning, fri etablering och patientens valfrihet. Förändras den fria prissättningen försvinner också viktiga förutsättningar för den privata tandvården. Det blir en annan tandvård, som inte har möjlighet att tillhandahålla lika hög kvalitet och tillgänglighet. De stora förlorarna på ett förstärkt högkostnadsskydd finansierad genom prisreglering kommer att bli patienterna, som i slutändan får betala i form av bland annat sämre tillgänglighet och minskad service, säger Lars Olsson näringspolitisk chef, Privattandläkarna.


För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 200 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se