3 april 2024

Pressmeddelande: Inbjudan till Jonas Lindberg (V) att besöka den privata tandvården

Vänsterpartiets oppositionsregionråd Jonas Lindberg hävdar att de privata vårdgivarna söver barn i onödan för att tjäna pengar. Privattandläkarna bjuder därför in Jonas Lindberg att besöka medlemmen Barnspecialisttandvården Kronan.

Privattandläkarna menar att Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd i Region Stockholm, drar förhastade, ideologiskt färgade slutsatser. Konkurrens och privata alternativ är en förutsättning för väl fungerade barn- och ungdomstandvård utan köer.

Privattandläkarna och Barnspecialisttandvården Kronan vill gärna visa vilka bedömningar som görs inom specialisttandvården innan en tandläkare beslutar sig för att söva ett barn med narkos och bjuder därför in Jonas Lindberg att göra ett studiebesök Barnspecialisttandvården Kronan i Sundbyberg.

En inbjudan har gått ut separat till Jonas Lindberg.

På uppdrag av Region Stockholm förser Barnspecialisttandvården Kronan barn och ungdomar och unga vuxna från 0 till och med 23 års ålder, som remitterats av tandläkare, läkare eller andra vårdgivare, med specialisthjälp rörande munhälsan. Barnspecialisttandvården Kronan tar årligen emot 2 400 remisser.För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 200 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se