Tandvårdsreformen

Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven. Privattandläkarna föreslår en reform som tar sin utgångspunkt i fri prissättning och fri etablering och att åldern inom barn- och ungdomstandvården återställs samtidigt som ersättningssystemet reformeras.

– Svensk tandvård har gett befolkningen en tandhälsa i världsklass. Därför är det viktigt att bygga vidare på det som fungerar och samtidigt ta itu med de verkliga problem som finns. De akuta problemen återfinns inom barn- och ungdomstandvården. Som det är i dag används inte resurserna på bästa sätt, där de gör största möjliga nytta för tandhälsan, säger Merit Frost Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas sex reformförslag: 

1. Fortsatt fri prissättning, fri etablering och fritt val för patienten.
2. Åldern inom barn- och ungdomstandvården återställs till 19 år.
3. Ersättningen inom barn- och ungdomstandvården höjs för stora vårdbehov.
4. Lagen om valfrihetssystem (LOV) skärps gällande konkurrensneutralitet.
5. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre över 70 år.
6. Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) höjs och breddas för att nå fler.

Läs mer: Privattandläkarnas tandvårdsreform för en mer jämlik och effektiv tandvård