4 december 2023

Pressmeddelande: Bra med åtgärder mot fusk, men reglerna får inte drabba seriösa vårdgivare

Privattandläkarna välkomnar Tandvårdsutredningens förslag att försvåra för kriminella att starta tandvårdskliniker i syfte att orättfärdigt tillskansa sig offentliga medel. Privattandläkarna anser att förslagen måste analyseras noga,  
så att effekten blir den önskvärda samtidigt som byråkratin för seriösa vårdgivare blir så liten som möjligt. 

Den privata tandvården fungerar bra. Utan den privata tandvården skulle tandvården i Sverige inte fungera. Tandhälsan bland den vuxna befolkningen har förbättrats kontinuerligt sedan det statliga tandvårdsstödet infördes. Den privata tandvården är Sveriges mest uppskattade samhällstjänst år efter år. Fusk och kriminalitet förekommer inom alla sektorer av den gemensamt finansierade välfärden, så även dessvärre inom tandvården.  

– Det är positivt att det föreslås regler som ska förhindra att kriminella utnyttjar tandvården för att komma över skattemedel. Privattandläkarna delar Tandvårdsutredningens uppfattning: ”oseriösa och kriminella företag har inte i svensk tandvård att göra”. Den överväldigande majoriteten av privata vårdgivare inom tandvården är skötsamma. Det är därför viktigt att reglerna utformas så att de blir ett effektivt vapen mot just de kriminella samtidigt som de blir hanterbara för de seriösa vårdgivarna, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna. 

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 200 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se