2 april 2024

Debattartikel i SvD:
”Underfinansiering leder till problem”

”Tandvården och inte minst barn och unga med behov gynnas dock inte av att det dras förhastade, ideologiskt färgade slutsatser utifrån ett underlag som behöver kompletteras med fakta”, skriver Michael Grate, vd för Privattandläkarna, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.