Välkommen till nätverksträff med studenter i Göteborg

För studenter och för dig som vill jobba i privat tandvård. Varmt välkommen att träffa tandläkarstudenter från termin 9 på nätverksträff torsdagen den 27 oktober 2022 i Göteborg Privattandläkarna utökar nu nätverksträffen mellan medlemmar och studenter så att även anställda tandläkare som är intresserade av anställning i privat tandvård eller […]

Välkommen på nätverksträff

För studenter och för dig som vill jobba i privat tandvård. Varmt välkommen att träffa tandläkarstudenter från termin 9 på nätverksträff tisdagen den 27 september 2022 i Stockholm. Privattandläkarna utökar nu nätverksträffen mellan medlemmar och studenter så att även anställda tandläkare som är intresserade av anställning i privat tandvård eller […]

Nya riktlinjer gällande covid-19

Folkhälsomyndigheten (FHM) har beslutat om uppdaterade nationella rekommendationer för regionernas prioritering av testning och ändrade förhållningsregler om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. TestningDen 14 januari presenterade FHM ett stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19. […]

Coronastöd till företagare återinförs

Regeringen föreslår att omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag, ska återinföras för december månad. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede, om det även blir aktuellt att förlänga stöden för januari, […]

Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs, på grund av den ökade smittspridningen i samhället. Skydd mot höga sjuklönekostnaderStaten kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden och dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Sjuklönekostnaderna redovisas som […]

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att tandvårdspersonal vid symtom för covid-19 testar sig

Den 1 november ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer gällande testning för covid-19. Dock rekommenderas fortfarande att hälso- och sjukvårdspersonal testar sig vid symtom för covid-19,  även om de är fullvaccinerade. Enligt patientsäkerhetslag (2010:659) definieras tandvårdspersonal som hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas därmed av rekommendation gällande testning även om de är fullvaccinerade. […]

Hyresstödet förlängs

Privattandläkarna har tidigare informerat om regeringens förslag om att återinföra det hyresstöd som man kunde få för perioden april till juli 2020. Enligt förslaget skulle stödet återinföras för månaderna januari till mars 2021. EU-kommissionen har nu godkänt stödordningen och regeringen kommer att besluta om regelverket snarast. Regeringen har tillsammans med […]

Arbetsmiljöverkets inspektioner med anledning av covid-19

Privattandläkarna har tidigare informerat om att Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på branscher som befinner sig i farozonen för smittspridning av covid-19. Tandvården, där personal arbetar nära patienter vilket ökar risken för att komma i kontakt med smitta, är en av dessa […]

Arbetsmiljöverket inspekterar bland annat tandvården

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på branscher som befinner sig i farozonen för smittspridning av covid-19. Arbetsmiljöverket fokuserar den riktade tillsynen på branscher där det sker många mänskliga kontakter, branscher där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och […]