16 maj 2023

Vinnarna i Privattandläkarna Award 2023

Under Privattandläkardagens galamiddag den 11 maj delades Privattandläkarna Award 2023 ut i tre olika kategorier.

Privattandläkarna gratulerar årets pristagare!

Årets tandvårdföretag
Priset Årets tandvårdsföretag 2023 tilldelas ett företag som under 2022 utmärkt sig genom sitt arbete och engagemang för branschen. I år går priset till Barnspecialisttandvården Kronan AB. Motiveringen lyder:
”Årets pristagare visar vikten av ett fritt val även inom den specialiserade barn- och ungdomstandvården. Arbetet utgår från omhändertagandet av patienten och vården utförs med korta väntetider”.

Årets tandvårdsmottagning
Årets tandvårdsmottagning 2023 tilldelas en mottagning som under 2022 utmärkt sig genom ett gott patientomhändertagande och bidragit till den privata tandvårdens höga kvalitet. I år går priset till Kungsbrotandläkarna AB. Motiveringen lyder:
”Bristen på personal inom tandvården i Norrbotten är ett väletablerat faktum. I en miljö med stora utmaningar har Kungsbrotandläkarna AB lyckats etablera ännu en mottagning med den senaste tekniken och med ett stort antal behandlingsrum.”

Årets marknadsförare av medlemskapet
Priset Årets marknadsförare av medlemskapet 2023 tilldelas ett medlemsföretag som under 2022 utmärkt sig genom att marknadsföra Privattandläkarnas varumärke och synliggöra medlemskapet. I år går priset till Heidi Gross, Praktikertjänst. Motiveringen lyder:
”På ett särdeles positivt sätt marknadsför hon, såväl internt som externt, medlemskapet i Privattandläkarna. Hon är dessutom en mycket aktiv lokalavdelningsordförande.”