Sökresultat för:

På gång

Nätverksträffar och studentmässor Privattandläkarna deltar årligen i studentmässor på de olika studieorterna samt arrangerar egna nätverksträffar där studenterna får möjlighet att träffa privattandläkare. Syftet är att informera om och marknadsföra branschorganisationen för blivande tandläkare samt att väcka intresse för och uppmuntra till eget företagande eller anställning inom den privata…

Läs mer

Problem efter skalfasader med komposit

Hej. Jag är 60 år och har problem som jag inte vet hur jag ska gå vidare med. Mina tandläkare verkar ha gett upp. Det började med att jag för ca 9 månader sedan lät min vanliga tandläkare lägga på ett lager komposit på mina framtänder. Tänderna var missfärgade då…

Läs mer

Nedslipad zirkonium tandkrona

Hej! I början på november 2018 genomgick jag en rotfyllning utav den 5 :e tanden i vänster överkäke,tanden var frisk men tandläkaren tyckte att tanden skulle rotfyllas innan en tandkona sattes över min egen tand. Ett par veckor efter rotfyllning prepareades min tand och avtryck togs för tandkrona och tandkronan…

Läs mer

17 mars 2020 Skrivelse angående tandvårdens behov med anledning av coronapandemin

Följande skrivelse har den 17 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Många personer besöker tandvården och varje år görs det nästan 10 miljoner besök. En stor del av tandvården bedrivs privat och har inte regionen som huvudman….

Läs mer

Tandvärk ledde till stora obehag…

Vid akutbesök för tandvärk upptäcktes inflammation under tanden och tandläkaren gav alternativ att skicka hem mig med antibiotika eller att dra ut tanden. Vid rådfrågning om vilket som tandläkaren rekommenderade blev beslutet att tanden skulle tas bort. Tandläkarens råd var att det spelade inte någon roll vilket jag valde. Som…

Läs mer

Tand implant

Hej! I början av året tog jag ut mina två tänder (på höger sidan tand nr 5 och nr 6 i underkäken). På denna sidan blev det kvar bara tand nr 8. Tand nr 7 hade redan tagits ut tidigare eftersom jag ville sätta in implantaten (tand nr 5 och…

Läs mer

Privattandläkarna välkomnar att tandvårdsutredningen ges utökat uppdrag och förlängd tid

Som Privattandläkarna tidigare informerat om, har regeringen beslutat att ge tandvårdsutredningen tilläggsdirektiv. Tandvårdsutredningens uppdrag utvidgas, till att utöver nuvarande uppdrag, även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård för personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningstiden förlängs och utredningens samlade slutsatser ska redovisas senast den 1 mars 2021….

Läs mer

Tandvårdsutredningen – lägesrapport oktober 2019

Den 8 mars 2018 tillsatte regeringen en utredning om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (Tandvårdsutredningen). Senast den 1 mars 2020 ska utredningen presentera sitt slutbetänkande. Ett av Privattandläkarnas högst prioriterade arbeten är att följa, bidra med fakta och analys i utredningen. Utredningens uppdrag En utredning är att betrakta som…

Läs mer

Lokalavdelningar

Lokalavdelningar Privattandläkarna finns representerade lokalt i hela Sverige med 22 lokalavdelningar. Det engagemang som Privattandläkarna har ute i landet betyder mycket för hela branschorganisationen. Avdelningarnas styrelser består av verksamma tandläkare, med lokal kännedom över respektive område. I samverkan med kansliet bistår lokalavdelningarna medlemmarna med stöd, nätverk och koordinering av t ex jourverksamhet.Kontakta din lokalavdelning…

Läs mer

Tandställning och mineraliseringsstörningar

Hej, Jag är 19 år och har nyligen fått klartecken för tandställning. Det är så att jag har ett ganska stort överbett, så stort att jag kan räcka ut tungans framsida mellan framtänderna när jag biter ihop. Men historia med tandvården har inte vart bra då jag sedan länge velat…

Läs mer