Försäkringsvillkor och skadeanmälningsblanketter

Har du frågor om dina försäkringar ringer du vår försäkringsförmedlare Marsh: 08-410 81 300. Telefontid; helgfria vardagar: 9.00-16.00 (Under februari – november lunchstängt 12.00-13.00).

Observera att vid ansökan av Sjukavbrott ska även Hälsodeklaration sjukavbrott fyllas i.

Har du en inträffad eller pågående skada kontaktar du Gjensidige direkt på: 0771-326 326

Skadeanmälan

Skadeanmälan/Ersättningsanspråk Gjensidige sjukvård>>
Skadeanmälan Gjensidige Garantiförsäkring >>
Skadeanmälan Gjensidige Patientförsäkring >>
Skadeanmälan Gjensidige Praktik Arrendeförsäkring >>
Skadeanmälan Gjensidige Sjukavbrott >>

Information

Privattandläkarnas Patientförsäkring>>
Privattandläkarnas Garantiförsäkring>>

Ansökan

Ansökan Företagsförsäkring >>
Ansökan Sjukavbrott >>
Ansökan Sjukvårdsförsäkring >>
Ansökan Gruppavtal om sjukvårdsförsäkring>>
Hälsodeklaration Sjukavbrott >>

Fullmakter
Fullmakterna är till för patienternas undertecknande och godkännande om att Gjensidige får ta in handlingar.

OBS! Vid skada ska man först skicka in skadeanmälan till försäkringsbolaget och vid anmodan från försäkringsgivare, skicka in en fullmakt.

Patientförsäkring, patientfullmakt >>
Garantiförsäkring, patientfullmakt >>

Försäkringsvillkor

Förmögenhetsbrott >>
Patientförsäkring >>
Garantiförsäkring >>
Utökad garantiförsäkring>>
Kombinerad Företagsförsäkring >>
Kollektiv olycksfallsförsäkring >>
Rättsskydd vid miljöbrott >>
Rättsskyddsförsäkring >>
Sjukavbrottsförsäkring >>
Tjänstereseförsäkring >>
Krisförsäkring >>
Sjukvårdsförsäkring >>
Allmänna avtalsbestämmelser >>