Försäkringsvillkor och skadeanmälningsblanketter

Har du frågor om dina försäkringar ringer du vår försäkringsförmedlare Marsh: 08-410 81 300. Telefontid; helgfria vardagar: 9.00-16.00 (Under februari – november lunchstängt 12.00-13.00).

Observera att vid ansökan av sjukavbrott ska även hälsodeklaration sjukavbrott fyllas i.

Har du en inträffad eller pågående skada kontaktar du Gjensidige direkt på 0771-326 326

Skadeanmälan
Skadeanmälan/Ersättningsanspråk Gjensidige sjukvård
Skadeanmälan Gjensidige Garantiförsäkring
Skadeanmälan Gjensidige Patientförsäkring
Skadeanmälan Gjensidige Praktik Arrendeförsäkring
Skadeanmälan Gjensidige Sjukavbrott

Information
Privattandläkarnas Patientförsäkring
Privattandläkarnas Garantiförsäkring
Förköpsinformation sjukvårdsförsäkring

Ansökan
Ansökan Företagsförsäkring
Ansökan Sjukavbrott
Ansökan Sjukvårdsförsäkring
Ansökan Gruppavtal om sjukvårdsförsäkring
Hälsodeklaration Sjukavbrott

Fullmakter
Fullmakterna är till för patienternas undertecknande och godkännande om att Gjensidige får ta in handlingar.

OBS! Vid skada ska man först skicka in skadeanmälan till försäkringsbolaget och vid anmodan från försäkringsgivare, skicka in en fullmakt.

Patientförsäkring, patientfullmakt
Garantiförsäkring, patientfullmakt

Försäkringsvillkor
Förmögenhetsbrott
Patientförsäkring
Garantiförsäkring
Utökad garantiförsäkring
Kombinerad Företagsförsäkring
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Rättsskydd vid miljöbrott
Rättsskyddsförsäkring
Sjukavbrottsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Krisförsäkring
Sjukvårdsförsäkring
Allmänna avtalsbestämmelser

Informationsmaterial
Gjensidige: Checklista för att förebygga vattenskador