Externa rapporter

2017-06-12, Ett utmanat Sverige – Talangjakten och marginalskatten – Svenskt Näringsliv
2017-03-21, Ett utmanat Sverige – Lättare regelbörda för näringslivet – Svenskt Näringsliv
2016-11-22, Ett utmanat Sverige – Startrapport – Svenskt Näringsliv