Pressmeddelande: Branschrapport 2022 – En effektiv och jämlik tandvård

Svensk tandvård fungerar mycket bra. Tandhälsan är god och allmänhetens förtroende för tandvården är skyhögt. Fri prissättning, fri etablering och valfrihet för patienterna utgör alla förutsättningar för en väl fungerande tandvård, vilket konstateras i Privattandläkarnas branschrapport. Samtidigt är tandvården i behov av reformer. I årets branschrapport lyfter Privattandläkarna fram ett […]

Tandvårdsreformen

Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven. Privattandläkarna föreslår en reform som tar sin utgångspunkt i fri prissättning och fri etablering och att åldern inom barn- och ungdomstandvården […]

Välkommen till nätverksträff med studenter i Göteborg

För studenter och för dig som vill jobba i privat tandvård. Varmt välkommen att träffa tandläkarstudenter från termin 9 på nätverksträff torsdagen den 27 oktober 2022 i Göteborg Privattandläkarna utökar nu nätverksträffen mellan medlemmar och studenter så att även anställda tandläkare som är intresserade av anställning i privat tandvård eller […]

Välkommen på nätverksträff

För studenter och för dig som vill jobba i privat tandvård. Varmt välkommen att träffa tandläkarstudenter från termin 9 på nätverksträff tisdagen den 27 september 2022 i Stockholm. Privattandläkarna utökar nu nätverksträffen mellan medlemmar och studenter så att även anställda tandläkare som är intresserade av anställning i privat tandvård eller […]

Debattartikel: Tandvården har ett akut reformbehov men politiken träffar fel

Merit Lindberg, vd Privattandläkarna, och Urban Englund, lokal representant för Privattandläkarnas lokalavdelning i Gävleborg, har fått en debattartikel publicerad i Gefle Dagblad 2022-09-07: ”Det märks att det är valrörelse och trots att fem av riksdagens partier har presenterat förslag för tandvården träffar de inte rätt. Förslagen pekar alla i samma […]

Privattandläkarna kommenterar Lena Hallengren i Svd

Lena Hallengrens analys, att höga vinstmarginaler inom tandvården visar på fusk, är felaktig. Det som kännetecknar tandvårdsbranschen är den stora mångfalden av företag och framför allt den extremt stora andelen småföretagare. Vinstmarginalerna är därmed inte utstickande höga då den stora andelen småföretagare verkar under 3:12 regelverket där delar av det […]

Vinnarna i Privattandläkarna Award 2022

Under Privattandläkardagens galamiddag den 12 maj delades Privattandläkarna Award 2022 ut i tre olika kategorier. Privattandläkarna gratulerar årets pristagare! Årets tandvårdföretagPriset Årets tandvårdsföretag 2022 tilldelas ett företag som under 2021 utmärkt sig genom sitt arbete och engagemang för branschen. I år går priset till Askersundstandläkarna AB. Motiveringen lyder:”Medlemsföretaget har utmärkt […]

Pressmeddelande: Högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvården står sig stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. Samtidigt har den privata tandvårdens framgångsrika hantering av coronapandemin skapat höga förväntningar hos patienterna.  – Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Den privata tandvården är en oumbärlig leverantör av […]