21 juli 2022

Privattandläkarna kommenterar Lena Hallengren i Svd

Lena Hallengrens analys, att höga vinstmarginaler inom tandvården visar på fusk, är felaktig. Det som kännetecknar tandvårdsbranschen är den stora mångfalden av företag och framför allt den extremt stora andelen småföretagare. Vinstmarginalerna är därmed inte utstickande höga då den stora andelen småföretagare verkar under 3:12 regelverket där delar av det som egentligen är lön tas ut som utdelning.

Påståendet att det sker ett systematiskt utnyttjande av tandvårdsstödet stämmer inte heller med flera tidigare granskningar Försäkringskassans gjort. Tvärtom har Försäkringskassan konstaterat att ”absoluta merparten av tandläkarna och tandhygienisterna är seriösa och fullgör sina skyldigheter enligt regelverket, vilket inbegriper att korrekt rapportera in den vård som utförts.” Andelen felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet har enligt Försäkringskassan varit låg. Detta trots att det är ett komplicerat stöd som dessutom administreras av vårdgivarna och inte myndigheter såsom i andra socialförsäkringssystem. Detta måste ses som ett mycket gott betyg till vårdgivarna inom den privata tandvården.

Privattandläkarna har under många år jobbat för att de myndigheter som granskar tandvården ska fortsätta utveckla och effektivisera sitt kontrollarbete samt att de ska använda de verktyg de har för att komma åt oseriösa aktörer för att stävja rent kriminell verksamhet. Detta är nödvändigt. Det är dock inte acceptabelt att fakta förvrängs och att en felaktigt negativ bild av den privata tandvården sprids.

Svenska befolkningen har idag en av världens bästa tandhälsa och den privata tandvården har enligt SKI, Sveriges nöjdaste kunder. Sveriges politikers uppdrag bör framåt vara att värna alla de privata vårdgivarna i tandvården och se till att det finns förutsättningar att fortsätta leverera tandvård av högsta kvalitet.

https://www.svd.se/a/ALekyz/regeringen-vill-skarpa-kontrollen-av-privattandvarden

Med vänlig hälsning
Merit Lindberg
Vd