28 mars 2022

Pressmeddelande: Högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvården står sig stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. Samtidigt har den privata tandvårdens framgångsrika hantering av coronapandemin skapat höga förväntningar hos patienterna. 

– Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Den privata tandvården är en oumbärlig leverantör av välfärd. Därför är det viktigt att det inte genomförs några förändringar som försämrar villkoren för de privata tandvårdsföretagen. De största vinnarna i slutändan är den privata tandvårdens patienter, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Hög kundnöjdhet år efter år skapar också stora förväntningar hos patienterna. I årets mätning minskar kundnöjdheten något, men från en skyhög nivå och den privata tandvården fortsätter att sticka ut. Det som gör den privata tandvårdens patienter mer nöjda än folktandvårdens är relaterat till exempelvis engagemang och lyhördhet.

För mer information kontakta:
Jacob Rennerfelt
Verksamhetsanalytiker
Tel: 073-537 19 36
jacob.rennerfelt@ptl.se

Privattandläkarna är en branschorganisation för de privata tandvårdsföretagen i Sverige. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden organisation. Privattandläkarna företräder cirka 1 300 medlemsföretag. Privattandläkarna arbetar för trygghet, kvalitet och öppenhet i tandvården. www.ptl.se