Utredningen om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Den 8 mars 2018 tillsatte regeringen en utredning om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (”Tandvårdsutredningen”). Privattandläkarna följer arbetet noggrant och vår näringspolitiske chef Lars Olsson är förordnad som expert i utredningen. Att Lars Olsson är förordnad som expert ger Privattandläkarna unika möjligheter att komma med synpunkter, argument och råd under […]

Privattandläkarna välkomnar att tandvårdsutredningen ges utökat uppdrag och förlängd tid

Som Privattandläkarna tidigare informerat om, har regeringen beslutat att ge tandvårdsutredningen tilläggsdirektiv. Tandvårdsutredningens uppdrag utvidgas, till att utöver nuvarande uppdrag, även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård för personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningstiden förlängs och utredningens samlade slutsatser ska redovisas senast den 1 mars 2021. Förslagen […]

Tandvårdsutredningen – lägesrapport oktober 2019

Den 8 mars 2018 tillsatte regeringen en utredning om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (Tandvårdsutredningen). Senast den 1 mars 2020 ska utredningen presentera sitt slutbetänkande. Ett av Privattandläkarnas högst prioriterade arbeten är att följa, bidra med fakta och analys i utredningen. Utredningens uppdragEn utredning är att betrakta som en fristående […]

Ny tandvårdsutredning

Idag beslutade regeringen om direktiven till den nya tandvårdsutredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Utredningens ska vara klar senast den 1 mars 2020. Utredare är Veronica Palm. Utredningsdirektiven Utredningen har två huvudsyften: Analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer jämlik tandvård och tandhälsa. Lämna förslag […]

Regeringen tillsätter tandvårdsutredning

Sedan tidigare har regeringen aviserat att de tänker tillsätta en utredning för att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandvården. Nu har regeringen meddelat att de kommer att besluta om direktiven i morgon, den 8 mars. Målet för tandvårdsutredningen är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där […]