7 mars 2018

Regeringen tillsätter tandvårdsutredning

Sedan tidigare har regeringen aviserat att de tänker tillsätta en utredning för att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandvården. Nu har regeringen meddelat att de kommer att besluta om direktiven i morgon, den 8 mars. Målet för tandvårdsutredningen är att skapa bättre förutsättningar för en regelbunden och förebyggande tandvård där alla, oavsett inkomst, har råd att gå till tandläkaren regelbundet. Även utredare kommer att presenteras i morgon. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 mars 2020.

Utredningen ska lämna förslag om hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli mer resurseffektivt och jämlikt. De förändringar som föreslås ska syfta till att minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen i stort. Tandvårdsutredningen ska även analysera skillnader i tandhälsa samt pröva vilken betydelse priset på tandvård har för en jämlik tandvård och tandhälsa.

Privattandläkarna återkommer med ytterligare information när direktiven och utredare är presenterade.