Brev till Skatteverket

Följande brev har den 30 mars skickats till Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm. Coronapandemin innebär en stor press för tandvården under de kommande månaderna. Det är av stor vikt att tandvården kan fortsätta att fungera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har klassat tandvården som samhällsviktig. En avstannad tandvård innebär […]

Skrivelse angående företagsstöd

Följande skrivelse har den 6 maj skickats till ledamöterna i finansutskottet. Privattandläkarna har förespråkat ett direktstöd till företagen baserat på omsättningstapp. Privattandläkarna tycker därför att det är positivt att regeringen tillsammans med samarbetspartierna presenterat ett förslag om ett liknande stöd. Privattandläkarna anser dock att det delvis behöver förändras för att […]