Falldatabas

Förtroendenämnden avgör årligen ett antal fall, och några exempel på sådana har vi samlat i denna falldatabas. Syftet med falldatabasen är att genom exempel visa hur nämnden bedömer och beslutar. Detta kan i sin tur underlätta för dig som vårdgivare vid patientklagomål och även fungera som vägledning för att undvika att hamna i en tvist med en patient.

Ämnen