Patientförsäkring

P= patient
V= vårdgivare (ytterligare vårdgivare som behandlat P=V2, V3)
T= behandlande tandläkare (ytterligare tandläkare som behandlat P=T2, T 3)

Fall 1 Patientförsäkring