Tandvårdsreformen

Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven. Privattandläkarna föreslår en reform som tar sin utgångspunkt i fri prissättning och fri etablering och att åldern inom barn- och ungdomstandvården […]

Konkurrensneutralitet

Konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga vårdgivare är en förutsättning för en väl fungerande tandvård. Här återfinns information som handlar om konkurrensneutralitet. Privattandläkarnas rapporter 2021Branschrapport 2021 (pdf) 2020Branschrapport 2020 (pdf) 2019Transparent Tandvård, Privattandläkarna och Grant Thornton (pdf) Branschrapport 2019 (pdf) Ett valfrihetssystem enligt LOV för barn- och ungdomstandvården […]

Vårdmoms

Skatteverket beslutade, utifrån en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, att uthyrning av vårdpersonal ska momsbeläggas från och med första juli 2019. Vårdmomsen påverkar den privata tandvårdsbranschen negativt. Den slår framförallt hårt mot vårdgivare i glesbygden. Något som riskerar att spä på bristen på tandläkare ytterligare och som medför ökade kostnader för […]