Pressmeddelande: En budget full av felaktiga prioriteringar

Regeringen borde tagit chansen och genomfört reformer som gynnar företagande, men väljer istället att genomföra onödiga och kostsamma reformer inom familjepolitikens område. – Budgeten är en stor besvikelse. Trots de rekordstora budgetsatsningarna på 74 miljarder kronor saknas nödvändiga reformer för Sveriges företag. Företagande är grunden för all välfärd. Regeringen hade […]

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal kunde, men ville inte

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade i sin dom 2018 att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådan vårdtjänst som omfattas av undantag från skatteplikt. Privattandläkarna har sedan dess verkat för att mervärdesskattelagen skyndsamt ska förtydligas så att det framgår att alla led av utförande av vård är befriade från moms. […]

Klargörande av vaccinationsfaserna

Följande skrivelse har den 19 april skickats till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. I våra kontakter med regionerna har det framkommit att några av regionerna har pausat personalvaccinationerna i avvaktan på ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten. Det […]

Hyresstödet förlängs

Privattandläkarna har tidigare informerat om regeringens förslag om att återinföra det hyresstöd som man kunde få för perioden april till juli 2020. Enligt förslaget skulle stödet återinföras för månaderna januari till mars 2021. EU-kommissionen har nu godkänt stödordningen och regeringen kommer att besluta om regelverket snarast. Regeringen har tillsammans med […]

Arbetsmiljöverkets inspektioner med anledning av covid-19

Privattandläkarna har tidigare informerat om att Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på branscher som befinner sig i farozonen för smittspridning av covid-19. Tandvården, där personal arbetar nära patienter vilket ökar risken för att komma i kontakt med smitta, är en av dessa […]

Arbetsmiljöverket inspekterar bland annat tandvården

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på branscher som befinner sig i farozonen för smittspridning av covid-19. Arbetsmiljöverket fokuserar den riktade tillsynen på branscher där det sker många mänskliga kontakter, branscher där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och […]

Nytt om stöd till företag med anledning av covid-19

Omställningsstödet baserat på omsättningstapp förlängsPrivattandläkarna har tidigare informerat om att regeringen föreslagit att omställningsstödet baserat på omsättningstapp, skulle förlängas till att även omfatta månaderna mars och april 2021. Regeringen har nu fattat beslut om att stödet ska förlängas, så att det blir möjligt att ansöka även för maj och juni […]

Spridning av covid-19 inom tandvården

Sedan coronapandemins utbrott för drygt ett år sedan har det lagts ner resurser på att kartlägga hur coronaviruset sprids och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska smittan. Privattandläkarna följer frågan och vidarebefordrar information, så att ni som vårdgivare kan vidta de åtgärder som ni bedömer behövs utifrån befintligt […]

Den privata tandvårdens redan höga SKI-värden ökar mitt under pandemin

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) branschstudie för tandvården 2021, som presenteras i dag, visar att den privata tandvårdens kundnöjdhetsindex ökade från 79,4 till 85,0 jämfört med år 2020. Även Folktandvårdens nöjdhetsindex ökade under perioden från 70,5 till 75,9. Ett betyg över 75 pekar på stark relation mellan aktör och kund. Skillnaden mellan […]

Nytt om stöd till företag med anledning av covid-19

Permitteringsstödet kvar på den högre nivånEnligt uppgift från Ekot så fattade riksdagen den 18 mars beslut om att företag kommer kunna fortsätta korttidspermittera på den högsta nivån, det vill säga 80 procent av de anställdas arbetstid. Planen var tidigare att stödet skulle trappas ned från och med första maj, men […]