Debattartikel i Jämtlands tidning: Replik till Folktandvården

”De privata vårdgivarna, som behandlar en majoritet av de vuxna patienterna, tar redan ett stort samhällsansvar. De vill ofta ta barn, men det är inte så enkelt som folktandvårdens företrädare vill göra gällande. I snitt går cirka 15 procent av barnen till en privat vårdgivare i landet, vilket motsvarar andelen […]

Debattartikel i Sundsvalls tidning: Fri etablering har gett Sverige en tandvård i världsklass

”Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven – som barn- och ungdomstandvården,” skriver Anders Svensk, ordförande för Privattandläkarna lokalavdelningen i Mellersta Norrland, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, […]

Pressmeddelande: Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvårdens ställning är fortsatt stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar återigen att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. – Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Utmärkande för den privata tandvården är dess tillgänglighet både när det gäller öppettider och väntetider. Förändrade villkor för tandvårdsmarknaden riskerar […]

Debattartikel i ­Östersunds-Posten: Reformera­ ­ barn- och ungdoms­tandvården

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, har fått en debattartikel publicerad i Östersunds-Posten: ”Den privata tandvården är en förutsättning för att tandvården ska fungera. Den privata tandvården behandlar i genomsnitt 60 procent av alla vuxna patienter i Sverige.I Jämtland är siffran ännu högre. I Jämtland behandlar den privata tandvården 67 procent […]

Debattartikel i Östgöta Correspondenten

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, har fått en debattartikel publicerad i Östgöta Correspondenten. ”Region Östergötlands tandvårdsdirektör Anna-Carin Dahlgren vill att regionerna ges ökade möjligheter att styra över den privata tandvården i regionen (SVT Öst, 24/1). Från den privata tandvårdens sida är vi övertygade om att det är fel väg att […]

Pressmeddelande: En budget full av felaktiga prioriteringar

Regeringen borde tagit chansen och genomfört reformer som gynnar företagande, men väljer istället att genomföra onödiga och kostsamma reformer inom familjepolitikens område. – Budgeten är en stor besvikelse. Trots de rekordstora budgetsatsningarna på 74 miljarder kronor saknas nödvändiga reformer för Sveriges företag. Företagande är grunden för all välfärd. Regeringen hade […]

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal kunde, men ville inte

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade i sin dom 2018 att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådan vårdtjänst som omfattas av undantag från skatteplikt. Privattandläkarna har sedan dess verkat för att mervärdesskattelagen skyndsamt ska förtydligas så att det framgår att alla led av utförande av vård är befriade från moms. […]

Klargörande av vaccinationsfaserna

Följande skrivelse har den 19 april skickats till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. I våra kontakter med regionerna har det framkommit att några av regionerna har pausat personalvaccinationerna i avvaktan på ytterligare besked från Folkhälsomyndigheten. Det […]