Pressmeddelande: Förstör inte förutsättningarna för en väl fungerande tandvård

Privattandläkarna noterar att regeringen och Sverigedemokraterna i sin presentation av förslaget till utredning om att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns inom övrig vård tagit till sig Privattandläkarnas förslag att reformer av tandvården kan genomföras via förändringar av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och det särskilda tandvårdsbidraget […]

Debattartikel: Regeringens tänkta tandvårdsreform leder till köer

En prisreglering skulle försämra tillgången på tandvård, framför allt i de regioner där det redan i dag råder brist, skriver Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna, i en debattartikel i Dagens Samhälle. Med vänlig hälsning Privattandläkarna

Pressmeddelande: Tandvårdens organisationer kräver att barntandvården reformeras

Branschorganisationen Privattandläkarna och de två professionsorganisationerna Sveriges Tandläkarförbund och Sveriges Tandhygienistförening föreslår i en skrivelse till regeringen att åldern inom barn- och ungdomstandvården sänks till 19 år, som tidigare, vilket skulle frigöra resurser till andra delar av tandvårdssystemet, där behoven är större. Den avgiftsfria tandvården till unga vuxna tar betydande […]

Debattartikel i Jämtlands tidning: Replik till Folktandvården

”De privata vårdgivarna, som behandlar en majoritet av de vuxna patienterna, tar redan ett stort samhällsansvar. De vill ofta ta barn, men det är inte så enkelt som folktandvårdens företrädare vill göra gällande. I snitt går cirka 15 procent av barnen till en privat vårdgivare i landet, vilket motsvarar andelen […]

Debattartikel i Sundsvalls tidning: Fri etablering har gett Sverige en tandvård i världsklass

”Svensk tandvård är i behov av reformer. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara det som fungerar väl i dagens tandvårdssystem och rikta åtgärderna mot de mest akuta behoven – som barn- och ungdomstandvården,” skriver Anders Svensk, ordförande för Privattandläkarna lokalavdelningen i Mellersta Norrland, och Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, […]

Pressmeddelande: Fortsatt högt förtroende för den privata tandvården

Den privata tandvårdens ställning är fortsatt stark. Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersökning visar återigen att den privata tandvården har de nöjdaste patienterna. – Undersökningen visar att svensk tandvård fungerar mycket bra. Utmärkande för den privata tandvården är dess tillgänglighet både när det gäller öppettider och väntetider. Förändrade villkor för tandvårdsmarknaden riskerar […]

Debattartikel i ­Östersunds-Posten: Reformera­ ­ barn- och ungdoms­tandvården

Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna, har fått en debattartikel publicerad i Östersunds-Posten: ”Den privata tandvården är en förutsättning för att tandvården ska fungera. Den privata tandvården behandlar i genomsnitt 60 procent av alla vuxna patienter i Sverige.I Jämtland är siffran ännu högre. I Jämtland behandlar den privata tandvården 67 procent […]