6 oktober 2023

Pressmeddelande: Förstör inte förutsättningarna för en väl fungerande tandvård

Privattandläkarna noterar att regeringen och Sverigedemokraterna i sin presentation av förslaget till utredning om att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns inom övrig vård tagit till sig Privattandläkarnas förslag att reformer av tandvården kan genomföras via förändringar av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och det särskilda tandvårdsbidraget (STB).

Privattandläkarna ser med stor oro på förändringar av högkostnadsskyddet som skulle medföra en prisreglering. Fri prissättning och fri etablering är hörnstenar i en väl fungerande tandvård. Regeringen aviserar även fortsatta prioriteringsdiskussioner inom tandvården. Privattandläkarna betonar vikten av att prioriteringar inom tandvården måste utgå från patientens behov av tandvård och inte från samhällsekonomiska ramar.

– Förändringar av högkostnadsskyddet inom tandvården som förutsätter prisreglering är ytterst skadlig för såväl tandvården som patienterna, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna.