Välkommen till Privattandläkardagen och galamiddag den 11 maj 2023

Privattandläkardagen är årets viktigaste evenemang för tandvårdsbranschen och snart är det äntligen dags igen! Torsdagen den 11 maj välkomnar vi dig till en inspirerande eftermiddag med föreläsningar och möten med kollegor från hela landet.

Program torsdagen 11 maj 2023

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

12.15Mingellunch
17.00Eftermiddagen avslutas
19.00Välkomstdrink
19.30Galamiddag och prisutdelning – Festklädsel

Talare

Mer information kommer senare.

Anmälan

Anmäl dig här.

Frågor

För frågor kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Varmt välkommen!


Galamiddag

Klockan 19.00 rullas röda mattan ut och en bubblande välkomstdrink serveras. Klockan 19.30 sätter vi oss till bords för att njuta av middag, underhållning, prisutdelning av Privattandläkarna Award och trevligt sällskap.

Pris

Galamiddagen kostar xxx kr exklusive moms, inklusive vinpaket.


Lokalavdelningskonferens och årsmöte 12 maj 2023

Fredagen den 12 maj 2023 arrangeras lokalavdelningskonferens på förmiddagen följt av årsmöte på eftermiddagen, på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Program

08.15Registrering och kaffe
09.00Välkomstanförande
09.10Lokalavdelningskonferens
11.45Lunch
13.00Årsmöte

Det går bra att enbart delta på utvalda delar av programmet.

Lokalavdelningskonferens

Privattandläkarna arbetar aktivt för att vidareutveckla lokalavdelningarna runt om i landet. På lokalavdelningskonferensen ges möjlighet att byta erfarenheter med medlemmar från andra lokalavdelningar och diskutera det fortsatta arbetet.

Årsmöte 2023

Årsmötet börjar fredagen den 12 maj klockan 13.00.

Handlingar publiceras senare.

Anmälan till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 12 maj 2023 öppnar senare.

Sista anmälningsdag för att få rösta är den 28 april 2023.
Anmälan som görs efter den 28 aprilger rätt att närvara men inte rösträtt. Sådan anmälan ska göras senast den 5 maj.

Dagordning och handlingar

Samtliga beslutsgrundande handlingar till årsmötet finns tillgängliga senast en månad i förväg.

Deltagande årsmöte

På mötet kan en medlem representeras av en behörig företrädare eller en befullmäktigad. Om ditt företag ska representeras av befullmäktigad anger du vem som ska representera ditt företag.

Som förtroendevald har du rätt att delta på följande sätt:

• Föreningens styrelseledamöter har yttrande- och yrkanderätt
• Lokalavdelningarnas styrelseledamöter har yttranderätt
• Revisorerna har yttrande- och yrkanderätt
• Valberedningens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt

Alla anställda tandläkare hos medlemsföretag har närvarorätt.

Röstning

Alla medlemmar som har anmält sig i tid har minst två (2) röster vid årsmötet. Medlemsföretag som har rapporterat antal kliniskt verksamma tandläkare senast den 15 mars, har utöver två (2) röster, ytterligare en (1) röst för varje kliniskt verksam tandläkare i medlemsföretagets tandvårdsverksamhet, enligt 4.9 i stadgarna. Företag som har blivit medlemmar efter den 15 mars får tre (3) eller fler röster.

Röstning genom ombud

Medlem kan ge fullmakt till annan. Ingen enskild person får företräda fler än tio (10) medlemmar. Fullmakt att företräda annan medlem ska uppvisas i original för årsmötets sekretariat.

Länk till fullmakt kommer senare.

Kostnader lokala styrelser och representanter

Kostnaden för resa, en lunch och en övernattning bekostas centralt för fyra (4) ledamöter av lokalavdelningsstyrelse eller i förekommande fall för lokala representanter. Om lokalavdelningsstyrelse inte kan närvara får styrelsen utse representanter från lokalavdelningen.

Kostnader för övriga medlemmar

En avgift på 200 kronor (exkl. moms) debiteras om du är anmäld för lunch men inte kommer. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega.

Frågor

För frågor, kontakta Ingela Andrée, ingela.andree@ptl.se, 08-555 446 00.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening

Karl Björnsson, Jeanette Rindeskog, Henrik Jonséus,
Ann-Chriztine Ericsson, Stina Schariot och Jonas Boberg