Tandsten

Kan tandsten blockera möjligheten att upptäcka karies på röntgen