Tandsten

Fråga:

Kan tandsten blockera möjligheten att upptäcka karies på röntgen

Svar:

Hej,

Det är rätt att man kan se tandsten på röntgen, dock tycker jag inte att den försvårar diagnosticeringen. Det kan däremot vara svårt att känna kariesangreppet kliniskt med en sond om det är ett tjockt lager med tandsten.